Voorkeuren

Menu Opties\Voorkeuren maakt het mogelijk om MesNews te configureren.

De verschillende opties worden per afdelingen gegroepeerd en worden getoond in de vorm van een boom :

 • Algemeen : allerlei instellingen
 • Kleuren : beheer van kleurenopties
  • Gemerkte berichten : kleur en stijl van de gemerkte berichten
  • Infos groepen : kleuren van de groepen volgens de aanwezigheid van nieuwe of gevolgde berichten
 • Berichten : opties voor het beheren van de berichten.
  • Compositie : kleur en stijl van de polis in het compositiescherm van de berichten
  • Opladen : beheer voor het opladen van de berichten
  • Synchronisatie : de synchronisatie van de groepen bewerken
 • Tonen : opties voor het tonen van de berichten, waaronder de veiligheidsinstellingen van de html berichten.
  • Veiligheid : activatie/desactivatie van de scripts, activeX en java in de html berichten
  • Tonen : beheer van de boom van de berichten en ook van het tonen van de berichten
 • Allerlei :allerlei instellingen
  • Bevestigen : keuze van de te tonen alarmberichten
  • Geluid : beheer van de geluiden in MesNews
 • Scherm : plaats van de verschillende zones op uw scherm
  • Beheer : tonen van MesNews in de systray.

Opmerking :
- De hier gekozen instellingen zullen worden toegepast na het klikken op de knop Vastleggen.

(index)(menu)