voorkeuren - Scherm

Via het dialoogvenster Opties/Voorkeuren kan je de verschillende weergavezones van MesNews aanpassen :

Zone Plaatsing van de schermen (vensters) :

Het venster van MesNews bevat 4 verschillende weergavezones :
- De boom van de berichten (Arbre in de tekeningen van het venster), deze weergave toont een lijst van berichten in de groep. Deze lijst kan berichten bevatten onder de vorm van een boomstructuur en dit in functie van de positie van de berichten in de discussie.
- De zone van het bericht (Aff in de tekeningen), deze weergave geeft de inhoud van het bericht weer (body van het bericht maar ook enkele belangrijke headers en een XFace).
- De boom van de groepen (For in de tekeningen), deze weergave geeft, gerangschikt per server, de verschillende gevolgde groepen weer en bijkomend de locale bestanden. Deze zone kan verborgen worden indien je de serversbalk gebruikt.
- De serversbalk (Serv in de tekeningen), toont de lijst van de servers onder de vorm van een balk met knoppen. Elke knop laat je toe om een lijst van de gevolgde groepen, van een server, te openen.

Dit dialoogvenster maakt het mogelijk de weer te geven zones te kiezen en hun positie in het venster te bepalen. Door middel van de 3 knoppen, bovenaan het venster, kan je kiezen of de serversbalk moet weergegeven worden en of deze boven of onder het venster moet geplaatst worden. In dit dialoogvenster heb je, in functie van uw keuze, 9 mogelijkheden om de verschillende zones weer te geven.

Zone Selectie van de servers/groepen :

  • Kleine iconen in de toolbar tonen : indien geselecteerd, worden de iconen in de werkbalk (balk onder het menu, bovenaan het venster) met klein formaat weergegeven (16*16 pixels). Zonder ingeschakeld selectievakje worden de iconen met een afmeting van (32*32 pixels) weergegeven.
  • Automatisch openen indien nieuwe berichten : indien geselecteerd en er komen nieuwe berichten in de groep, wordt de server geopend in de boom van de groepen zodat de naam van de groep kan worden weergegeven (opmerking : deze keuze is enkel mogelijk indien je de boom van de groepen laat weergeven).
  • Bij starten de map Local openen : indien geselecteerd, wordt bij het starten van MesNews, de volledige vertakking van de locale bestanden geopend. Bij een niet geselecteerd selectievakje wordt de toestand van de bestanden onthouden zoals deze was bij het laatste gebruik van MesNews (opmerking : deze optie is enkel bruikbaar indien je de boom van de groepen laat weergeven).
(index)(terug)