Voorkeuren - Berichten - Synchronisatie

Via dit dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je de synchronisatie-opties van MesNews aanpassen:

Zone Synchronisatie :

Dit deel dient voor het instellen van de frequentie voor het nakijken van de groepen.

  • Verversing van geselecteerde groep (minuten) : duidt de tijdsduur (in minuten) aan alvorens er opnieuw wordt nagegaan of er nieuwe berichten beschikbaar zijn van de "gelezen" groep. De waarde 1 (standaardwaarde) geeft aan dat MesNews de groep elke minuut zal nakijken op nieuwe berichten en deze berichten dan ook automatisch zal downloaden.
  • Synchronisatie frequentie (in minuten) : toont (in minuten) de tijdsduur van de groepen waarvoor een synchronisatie methode ingesteld werd.
  • Geactiveerde synchronisatie : indien niet geselecteerd, worden de groepen niet meer gesynchroniseerd. Je kan de syncchronisatie ook tijdelijk uitschakelen via de opdracht menu Opties Synchroniseren van de andere groepen.

Zone Body's van de berichten opladen (synchro) :

In deze zone kan je de te gebruiken methode aanduiden wanneer je een groep verlaat waarvan alle body's nog niet opgehaald werden, volgens de keuze van synchronisatie van de groep.

  • Groep is niet gesynchroniseerd : indien geselecteerd en je verlaat een groep waarvoor geen synchronisatie methode werd ingesteld, terwijl er nog berichten worden opgehaald, dan zullen deze groepen gememoriseerd worden, om bij een volgende bezoek aan die groep verder opgehaald te worden.
  • Groep is gesynchroniseerd (aantal nieuwe berichten) : indien aangevinkt en u verlaat een groep waarvoor de synchronisatie ingesteld werd als "aantal nieuwe berichten ophalen", maar er zijn nog berichten die opgehaald worden, dan zullen zij gememoriseerd worden en verder opgehaald worden, hetzij bij uw volgende bezoek aan deze groep , hetzij wanneer de sync opnieuw plaats heeft.
  • Gesynchroniseerde groep (nieuwe koppen) : indien geselecteerd en je verlaat een groep waarvoor je de synchronisatie methode "nieuwe hoofdingen ophalen" hebt geselecteerd, terwijl er nog berichten opgehaald werden, dan zullen deze berichten gememoriseerd worden en zal het ophalen worden hervat, hetzij bij uw volgende bezoek aan deze groep, hetzij wanneer de synchroonisatie opnieuw plaats heeft.
  • Gesynchroniseerde groep ( koppen + body's) : indien geselecteerd en je verlaat een groep waarvoor je de synchronisatie methode koos "hoofdingen en body's ophalen", maar er worden nog berichten opgehaald, dan zullen zij gememoriseerd worden teneinde verder opgehaald te worden hetzij bij uw volgende bezoek aan deze groep, hetzij wanneer de synchronisatie van de groep opnieuw plaats heeft.
  • Negeren van de berichten die als gelezen werden gemerkt : indien aangevinkt worden de berichten waarvan de body's nog niet opgehaald werden maar als gelezen werden gemerkt, genegeerd.
  • Steeds bevestiging vragen bij het verlaten van een groep : indien geselecteerd en er worden nog berichten opgehaald maar je wilt de groep verlaten, dan zal je om bevestiging gevraagd worden, dit laat je toe de keuze te maken tussen het memoriseren van de nog op te halen berichten ofwel deze berichten negeren.
(index)(terug)