Voorkeuren - Allerlei - Bevestigingen

Via het dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je de door MesNews weergegeven bevestingsschermen aanpassen:

Zone Bevestigingen :

  • URL openen bevestigen : indien geselecteerd en je klikt op een url, dan toont MesNews een bevestigingsscherm vóór het starten van uw browser.
  • Afsluiten bevestigen : indien geselecteerd, word een bericht weergegeven waarmee je het afsluiten van MesNews kan bevestigen. Zonder geselecteerd selectievakje wordt bij het afsluiten geen bevestigingsbericht weergegeven, zelfs indien je de opdracht Map\sluiten gebruikt.
  • Verandering van groep bevestigen (ctrl+U) : wanneer je sneltoetsen gebruikt (standaard ctrl+U) die je toelaten de berichten één voor één te selecteren en deze berichten als gelezen aan te duiden, wordt de volgende groep die nog ongelezen berichten bevat automatisch geselecteerd. Indien dit selectievakje is geselecteerd, zal er een bericht verschijnen om de verandering van groep te bevestigen. Herhaling : enkel groepen met de geselecteerde optie Forum (groep) rondgang met Ctrl+U zullen in aanmerking worden genomen (groep/ eigenschappen gesel.groep/ sync).
  • Annuleren van een bericht : indien geselecteerd en je antwoordt een bericht of je begint een nieuw bericht aan te maken maar je klikt vervolgens op de knop Annuleren dan verschijnt er een dialoogvenster met de vraag om deze annulatie te bevestigen.
  • Verzenden van een bericht : indien geselecteerd, dien je het verzenden van een bericht te bevestigen (wanneer je klikt op de knop Verzenden van het compositiescherm van de berichten).
  • Beletten van het verzenden van een leeg bericht : indien geselecteerd, weigert MesNews een bericht te verzenden zonder body (inhoud).
  • Multigroepen berichten zonder bestemming : indien geselecteerd, dien je één enkele bestemmingsgroep aan te duiden voor de antwoorden, wanneer je berichten naar meerdere groepen verstuurt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om één enkele groep aan te duiden als bestemming voor de antwoorden wanneer je naar meerdere groepen verstuurt.
  • Bericht met bestemming van méér dan 5 groepen : je wordt door een bericht verwittigd wanneer een bericht naar méér dan 5 groepen zal worden verstuurd (dit wordt niet aanbevolen).
(index)(terug)