Voorkeuren - Scherm - Allerlei

Via dit dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je een icoon van MesNews in het systeemvak laten weergeven en het opstartscherm laten verschijnen :

Zone Systray / sluiting kruis :

  • Geen icoon in systray : indien geselecteerd, wordt er door MesNews geen icoon toegevoegd in het systeemvak, naast de klok.
  • Klein icoon in systray : indien geselecteerd, wordt er klein icoontje weergegeven in het systeemvak, naast de klok.
  • Klein icoon in systray ; het kruisje iconiseert de toepassing : indien geselecteerd, toont MesNews een klein icoontje in het systeemvak, naast de klok. In tegenstelling met de vorige optie zal, wanneer je het sluitingskruisje gebruikt, MesNews  geminimaliseerd worden in de taakbalk in plaats van te worden afgesloten.
  • Icoon van taakbalk verwijderen wanneer geminimaliseerd : indien geselecteerd, verdwijnt MesNews uit de taakbalk. Het is dan slechts zichtbaar als een klein icoontje in het systeemvak, naast de klok.

Zone Allerlei :

  • Het opstartscherm tonen (weergeven) : indien geselecteerd (standaardwaarde) wordt er bij het tarten van MesNews een venster getoond. Zoniet start MesNews op zonder dit venster.
  • Knop RAZ positie schermen : De positie van de verschillende vensters wordt door MesNews automatisch onthouden zodat deze vensters dezelfde plaats innemen bij het opnieuw starten van MesNews (te gebruiken bij het verminderen van de resolutie van uw beeldscherm).
(index)(terug)