Voorkeuren - Tonen - Veiligheid

Via het dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je de veiligheidvoorzieningen aanpassen van de door MesNews ingelezen HTML berichten:

Zone Veiligheid van berichten in HTML :

In deze zone kan je het gebruik van scripts, Java en ActiveX-besturingselementen in de gelezen berichten in- of uitschakelen . Standaard worden alle selectievakjes ingeschakeld.

  • Scripts uitgeschakeld : indien geselecteerd zijn de scripts niet actief. In html worden scripts in bakens "< script >" ingevoerd.
  • Java uitgeschakeld : indien geselecteerd, worden de Java-applets uitgeschakeld.
  • Controls ActiveX (run) uitgeschakeld : indien geselecteerd, worden de geïnstalleerde ActiveX-besturingselementen niet uitgevoerd.
  • Controls ActiveX (download) uitgeschakeld : met ingeschakeld selectievakje worden ActiveX-besturingselementen niet gedownload indien deze niet geïnstalleerd zijn op uw computer.
  • Geluiden uitschakelen in html : dit is geen veiligheidsoptie; indien geselecteerd, worden mogelijke bijgevoegde geluiden, in html berichten, niet automatisch afgespeeld.

Opmerkingen :
- De berichten met potentieel gevaarlijke scripts zijn zeldzaam. Een meer voorkomende bedreiging bestaat erin een mail te ontvangen met een bijlage dat een virus kan bevatten. Neem uw voorzorgen: in geen enkel geval een bijlage openen, komende van een onbekend persoon.
- De eerste knop, in de centrale balk, opent een menu Format van bericht waarin je opdracht kan geven om de ontvangen berichten enkel in tekst modus te lezen. In deze modus kunnen de berichten geen scripts of ActiveX-besturingselementen bevatten: de beveiliginginstellingen zijn dan niet meer zo belangrijk. Je moet wel de beveiligingsinstellingen uitschakelen om sommige plugins te kunnen gebruiken in MesNews, zoals bijvoorbeeld de Brol van Jean.

(index)(terug)