Voorkeuren - Kleuren - Info groepen

Het tweede scherm van menu Opties\Voorkeuren laat het instellen van de kleuren van MesNews toe :

Afdeling Tonen van de informatie over de groepen (in de servers balk) :

Hier kan u de kleuren instellen van de groepen in de menu's van de servers balk, volgens de berichten :

  • Info nieuwe berichten : indien de groep andere ongelezen berichten bevat dan de laatst gesynchroniseerde, dan zal het in de gekozen kleur voorgesteld worden. Indien u een groep met ongelezen berichten verlaat zal die kleur gebruikt worden : deze kleur blijft totdat de synchronisatie nieuwe berichten vindt.
  • Synchro : rechtstreeks antwoord op een bericht : indien de groep gevolgde berichten bevat (één van uw berichten of een als dusdanig gemerkt), en indien er een rechtstreeks antwoord op de server beschikbaar is, dan zal de groep in deze kleur getoond worden. Deze optie is enkel geldig voor de gesynchroniseerde groepen (ten minste de onderwerpen-headers)
  • Synchro : antwoord in een gevolgd gesprek : indien er in een groep een antwoord toekomt, in een gevolgd gesprek, (hetzij een draad waarin u tussengekomen bent, hetzij een draad-gesprek als dusdanig gemerkt), dan zal de groep in deze kleur getoond worden. Deze optie is enkel geldig voor de gesynchroniseerde groepen (ten minste de onderwerpen-headers)
  • Synchro : andere nieuwe berichten : bevat de groep door de sync gevonden nieuwe berichten en indien deze berichten geen gevolgde berichten zijn dan zal het in deze kleur getoond worden. In het geval van een synchronisatie dat enkel het aantal in de groep beschikbare berichten ophaalt wordt steeds deze kleur gebruikt (deze sync laat het vernemen van de inhoud van de berichten niet toe)

Afdeling Infos nieuwe berichten (boom) :

Hier kan u de kleuren van de groepen instellen in de boom van de servers, volgens de berichten in de groep. Deze instelling bevat dezelfde gegevens als de servers balk :

  • Infos ongelezen (nieuwe) berichten : indien de groep gevolgde berichten bevat (één van uw berichten of een bericht als dusdanig gemerkt) en er een rechtstreeks antwoord in de groep beschikbaar is, zal het in deze kleur getoond worden. Optie enkel geldig voor de gesynchroniseerde groepen (minimum volledige onderwerpen-headers)
  • Antwoord in een gevolgd gesprek : wanneer er een antwoord op een gevolgd gesprek in de groep toekomt (hetzij een draad waarin u deelnam, hetzij een draad dat als dusdanig werd gemerkt), dan zal de groep in deze kleur getoond worden. Optie enkel geldig voor de gesynchroniseerde groepen (minimum de volledige onderwerpen-headers)
  • Andere nieuwe berichten : Indien bij de synchronisatie van de groep nieuwe berichten worden gevonden en dat deze berichten niet gevolgd worden zal de groep in deze kleur worden getoond. In het geval van een sync dat enkel het aantal nieuwe berichten van de groep ophaalt zal deze kleur steeds worden gebruikt (deze sync laat het vernemen van de inhoud van de berichten niet toe)

Afdeling Allerlei :

  • Centrale balk, als de groep nieuwe berichten bevat : de centrale balk van MesNews toont informatie over de gekozen groep. Wanneer een groep gesynchroniseerd werd en er nieuwe berichten aanwezig zijn, zal deze balk in de gekozen kleur getoond worden.
  • Groep/server geselecteerd in het menu : keuze van een kleur dat u toelaat om snel de gekozen groep in de servers balk te kunnen zien.
(index)(terug)