Voorkeuren - Kleuren

De tweede opdracht in het dialoogvenster Opties\Voorkeuren laat het instellen van de kleuren van MesNews toe:

Zone Kleuren (boomstructuur) :

In deze zone worden de gegevens van de kleuren, in de boom van de berichten, gegroepeerd :

  • Geselecteerd element in de boomstructuur, met focus op de boom : selecteer een kleur om een verschil te bekomen van een uit de boom gekozen bericht ten opzichte van de andere berichten (men spreekt over "focus"), wanneer de berichtenboom actief is. Deze kleur wordt ook gebruikt in de boom van de groepen.
  • Geselecteerd element in de boomstructuur, maar geen focus op de boom : selecteer een kleur om een bericht uit de geselecteerde boom te onderscheiden van de andere berichten, in geval dat deze boom niet geselecteerd is.
  • Persoonlijk bericht : MesNews zal deze kleur automatisch gebruiken voor de berichten die je naar de groepen zal verzenden. Deze kleur kan nog worden gewijzigd via rules van de berichten.
  • Basis (achtergrond) van de boom : selecteer een achtergrondkleur voor het tonen van de boom van de berichten en deze van de servers.

Zone Body's van de berichten :

In deze zone is er slechts één knop. Via deze knop wordt het dialoogvenster Beheer van het uitzicht van de berichten geopend. In dit dialoogvenster kan je de stijl en kleur van de zone voor het tonen van de body's van de berichten aanpassen.

De opdracht Kleuren heeft 2 bijkomende subopdrachten: Gemerkte berichten en Info groepen.

(index)(terug)