Voorkeuren - Allerlei

Via het dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je verschillende parameters van MesNews aanpassen:

Zone Default Nieuwslezer :

Door een klik in de selectielijst krijg je een lijst met alle programma's die momenteel op je computer geïnstalleerd zijn en waarmee je berichten kan lezen. Door MesNews in deze lijst te selecteren wordt MesNews als standaardprogramma gebruikt om berichten te lezen en dit indien je een url, zoals news://, selecteert in je browser.

Zone Allerlei :

  • Infoballons geactiveerd : indien geselecteerd zullen infoballons worden gebruikt. Dit is informatie die wordt weergegeven indien je de muisaanwijzer lang genoeg over een bepaalde zone van het scherm laat staan. Deze ballons geven bijkomende inlichtingen.
  • Tijdsduur vóór het verschijnen van de infoballons (ms) : tijdsduur (in ms) hoe lang de muisaanwijzer boven een zone moet staan alvorens informatie wordt weergegeven. In Windows bedraagt de standaardwaarde 5 ms.
  • Tijdsduur van de weergave van een infoballon (ms) : tijdsduur (in ms) hoe lang de infoballon op het scherm moet blijven staan. Na het verstrijken van deze tijdsduur verdwijnt de infoballon. In Windows bedraagt de standaardwaarde 10 seconden (10000 ms).
(index)(terug)