Voorkeuren - Algemeen

In het eerste dialoogvenster van het menu Opties\Voorkeuren kan je het gebruikte lettertype van MesNews aanpassen:

Zone Caracter instellingen :

In deze zone kan je het gebruikte lettertype dat in de vensters van MesNews zal gebruikt worden, aanpassen.

Indien het selectievakje Default instelling is aangevinkt dan wordt het in Windows gebruikte lettertype toegepast (default instellingen). Om een andere lettertype te gebruiken, dien je het selectievakje uit te vinken en uit de lijst Caracter instellingen een ander lettertype te selecteren, via de keuzelijst afmeting kan je een andere lettergrootte selecteren: een voorbeeld verschijnt in de onderste zone.

Opmerking : de keuze van het lettertype heeft een invloed op alle vensters van MesNews, uitgezonderd het berichtenvenster (dit kan aangepast worden door een stijl te kiezen in uitzicht van de berichten) en het gebruikte lettertype bij het schrijven van berichten (in hetzelfde venster in te stellen in het deel Bericht\Compositie)

Zone Serversbalk : hoogte van de menu's :

In de serversbalk verschijnen de namen van alle servers waarbij u aangemeld bent. Elke knop in deze balk opent een keuzelijst van de gevolgde groepen. Het zichtbaar maken van deze balk wordt ingesteld via de opdracht Scherm. Indien het selectievakvakje Hoogte van de menu's (groep) automatisch is geselecteerd, zullen de groepen in de geopende lijst getoond worden met een automatisch berekende hoogte (de hoogte is afhankelijk van de keuze van het uitzicht in menu / opties). Om zelf een hoogte in te stellen, moet je het seectievakje uitvinken en het gewenste aantal pixels ingeven voor elke lijst (deze optie is nuttig indien in de lijst veel groepen staan van één en dezelfde server: zodoende zullen alle groepen zichtbaar blijven zonder naar omhoog of naar beneden te moeten schuiven).

(index)(terug)