Voorkeuren - Allerlei - Geluid

Via het dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je de door MesNews weergegeven geluiden aanpassen:

Zone Geluid :

In sommige gevallen kan MesNews een geluid weergeven :

  • Vragen, informatieberichten : indien geselecteerd, hoor je een geluid wanneer MesNews een dialoogvenster opent.
  • Opstarten : indien geselecteerd, hoor je een geluid bij het starten van MesNews.
  • Ontvangst gevolgde berichten : indien geselecteerd en je leest berichten van een groep waarin een antwoord verschijnt in een gevolgde discussie, zal er een geluid weergegeven worden.
  • Ontvangst nieuwe berichten : indien geselecteerd en er verschijnt een nieuw bericht in de groep, wordt er een geluid weergegeven. Is het vorige selectievakje geselecteerd dan wordt dit geluid weergegeven indien het bericht niet in een gevolgde discussie hoort.

Opmerkingen :
- De keuze van de geluiden is niet aanpasbaar in MesNews. Nochtans kan je deze geluiden wijzigen door de geluidsbestanden te vervangen in de map Son, gelegen in de installatiemap van MesNews. Let op om steeds dezelfde namen voor de geluidsbestanden te blijven gebruiken.
- Wanneer meerdere berichten in de geselecteerde groep toekomen, wordt er één enkel geluid weergegeven en niet één geluid per bericht.

(index)(terug)