Menu Opties

Inhoud van het menu Opties :

 • Voorkeuren : instellingen van MesNews : kleuren van de berichten, veiligheid, uitzichten, geluiden, enz.
 • Instellingen van de kolommen (berichtenboom) : keuze en volgorde van de kolommen in de berichtenboom.
 • Sneltoetsen klavier : via dit menu kan u de sneltoetsen instellen.
 • -
 • Taalkeuze : keuze van de taal.
 • Uitzichten : een sub-menu geeft u de mogelijkheid om uit verschillende parameters te kiezen om het uitzicht van MesNews aan te passen
  • Componenten met formaat Windows XP : indien aangevinkt krijgen de toetsen en de wijzigbare zones een  Windows XP uitzicht (minder reliëf op de knoppen)
  • -
  • Vlak menu stijl : auto / actief / niet actief : beheer van het reliëf van de menu's.
  • -
  • Default : toont de menu's met een default uitzicht.
  • De andere sub-menu's laten u toe het uitzicht van de menu's en te toolbalk te wijzigen.
 • Interface : keuze van de iconen van de verschillende knoppen.
 • -
 • Werken in-line/off-line : indien uitgevinkt is MesNews niet verbonden met de newsservers en kan dus niet verzenden of de groepen lezen. U moet deze optie aanvinken. Het 4e icoon van de toolbalk heeft dezelfde functie als dit menu.
 • Groep herlezen in automatische mode : indien aangevinkt wordt de gekozen groep regelmatig herlezen om te kijken of er nieuwe berichten beschikbaar zijn. De frequentie is instelbaar in menu Voorkeuren.
 • Ook de body's van de nieuwe berichten opladen : indien aangevinkt en u gaat naar een groep met nieuwe berichten of gesynchroniseerde berichten voor dewelke u de body's nog niet opgehaald heeft, dan zullen zij automatisch opgehaald worden. In het tegenovergesteld geval moet u de berichten selecteren om de body's te laten ophalen.
 • Synchroniseren van de andere groepen : indien aangevinkt zullen de groepen waarvoor u een synchronisatie methode heeft ingesteld periodisch gescand worden door MesNews. Indien niet aangevinkt zullen zij niet meer gescand worden.
 • -
 • Bericht in het geval van een nieuwe versie van MesNews : indien aangevinkt zal MesNews u verwittigen dat er een nieuwe versie beschikbaar is en zal dit blijven doen zolang u deze niet opgehaald heeft. Indien niet aangevinkt wordt u niet verwittigd.
 • -
 • Plaats op harde schijf : toont een scherm om de gebruikte plaats op de schijf door het geheel van de groepen van MesNews aan te duiden.
 • Controle van de groep : scant de geladen berichten en checkt hun stockering. Een bericht verwittigt u wanneer er problemen gevonden worden en een scherm vraagt u of dit moet hersteld worden.
 • Alle threads herstellen : verplicht MesNews de discussies te herstellen. Doordat dit automatisch gebeurt is het gebruik van dit menu uiterst zeldzaam.
(index)(menu's)