Voorkeuren - Berichten

Het derde scherm van  menu Opties\Voorkeuren laat het instellen van het compositiescherm toe:

Afdeling Lettertype :

Hier kan u het lettertype instellen voor het schrijven van uw berichten.

Default wordt Courrier New gebruikt, met afmeting 10. Om een ander lettertype te kiezen, selecteer Lettertype en een gewenste Afmeting : in de onderste zone wordt er een overzicht getoond om u een betere keuze toe te laten van het gewenste lettertype.

Opmerking :
- de keuze van het lettertype heeft enkel invloed op het scherm waarin u de berichten schrijft, het compositiescherm, in de zone van de body van uw tekst. Alle andere lettertypes zijn in te stellen in het eerste deel van het Voorkeuren Algemeen scherm.
- zorg ervoor om een lettertype te kiezen dat het geheel van de lettertekens bevat welke in de groepen gebruikt worden, alsook het Euro teken.

(index)(terug)