Voorkeuren - Tonen

In het dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je bepalen welke nieuwsgroep MesNews ,na het opstarten, moet tonen. In dit dialoogvenster kan je ook selecteren welke webbrowser je wilt gebruiken.

Zone Starten :

Selecteer, in de lijst, de naam van de groep die MesNews automatisch moet tonen na het opstarten. Deze selectielijst bevat alle aangemelde groepen.

Zone URL :

Hier kan je de webbrowser selecteren die zal gebruikt worden wanneer je op een URL klikt (links welke met http:// beginnen).

  • Dit programma als default gebruiken : indien geselecteerd, wordt de standaardbrowser gebruikt om URL's te openen.
  • Het programma tonen : indien je het vorig selectievakje uitvinkt, kan je hier een andere webbrowser selecteren om uw URL's te openen. Standaard wordt de webbrowser getoond die je in Windows gebruikt.
(index)(terug)