Voorkeuren - Berichten - Compositie

Va dit dialoogvenster, uit menu Opties\Voorkeuren, kan je het opmaken van uw berichten in MesNews aanpassen:

Opdracht Compositie :

  • Antwoorden nà het bericht : bij een aangevinkt keuzevakje zal de cursor, van uw antwoordbericht, automatisch op het einde van de gequote tekst geplaatst worden, zoniet wordt de cursor in het begin geplaatst.
  • Html verzenden toegestaan : bij een aangevinkt keuzevakje heeft u toegang tot het html-venster. Indien je enkel in groepen post waarin html verboden wordt, kan je dit keuzevakje uitvinken.
  • Geanimeerde smileys : bij een aangevinkt keuzevakje worden de smileys, in het onderste deel van het venster, als bewegende smileys weergegeven. Indien je vindt dat deze opdracht andere taken van Windows vertraagt, dan schakel je best deze opdracht uit.

Opmerking : Smileys kunnen niet als bewegende smileys weergeven worden onder Windows 95/98/Me.

Zone Woordenboek :

Bij het samenstellen van berichten kan je via het icoon uw tekst aanpassen. In deze zone kan je de te gebruiken woordenboek en de manier van controleren aanduiden.

  • Woordenboek : selecteer een te gebruiken woordenboek wanneer je een controle van de tekst wilt doorvoeren. Heb je MS Office op uw computer geïnstalleerd dan zijn de reeds geïnstalleerde woordenboeken beschikbaar. Indien dit niet het geval is (of indien de geïnstalleerde woordenboeken niet werken) kan je deze downloaden via de site http://www.luziusschneider.com/Speller/English/index.htm. Voor een Franstalige woordenbeok: downloaden en installeren van het bestand ISpEnFrGe.exe (rechtstreekse toegang : http://www.luziusschneider.com/Speller/ISpEnFrGe.exe).
  • De gequote tekst negeren : Indien het keuzevakje aangevinkt is, wordt de oorspronkelijke tekst niet verbeterd.
  • De tekst verbeteren vanaf het begin : Bij een aangevinkt keuzevakje begint de controle steeds vanaf het begin van de tekst. In het andere geval begint deze controle vanaf de positie van de cursor en wordt de tekst ervóór genegeerd. Selecteer je een te controleren tekst dan zal enkel de geselecteerder tekst gecontroleerd worden.
(index)(terug)