FAQ (Véél gestelde vragen)

Dit deel bevat de véél gestelde vragen over MesNews :

Hoe de voorstelling van de handtekening veranderen bij het tonen van de berichten ?
Hoe te weten komen of ik de laatste versie van MesNews bezit ?
Hoe MesNews upgraden met een nieuwere versie ?
Hoe de voorstelling veranderen van een "te verzenden" bericht ?
Hoe steeds dezelfde formulering gebruiken ? 
Hoe een bepaalde handtekening gebruiken voor een groep/server ?
Hoe een bepaalde formulering gebruiken voor een groep/server ?
Wat stelt het beeld voor, links boven de berichten ?
Hoe een XFace maken en te gebruiken in MesNews ? 
Hoe een bepaalde XFace instellen, eigen aan een groep/server ?
Hoe het tonen van de rubrieken van de headers van de berichten veranderen ?
Kan men de geluiden van MesNews aanpassen ?
Tot wat dient de knop ROT13 ?
Is het mogelijk een Naam/Mail/Organisatie te vermelden ?
Wat is de betekenis van de fout berichten 10053 en 10061 ?
Is het mogelijk om de plaats van de berichtbestanden te verplaatsen ?
Onder windows 95/windows 98, heb ik het bericht "De canvas laat het tekenen niet toe" ?
Hoe tekst op de voorgrond plaatsen zonder HTML te gebruiken ?
Waarom zijn de groepen niet meer gesynchroniseerd ? 
Hoe de groepen meer/minder te synchronizeren ?
Hoe een HTML bericht beantwoorden en zowel achtergrond als achtergrond muziek ongewijzigd te laten ?
Wat zijn de standaard sneltoetsen van MesNews ?
Nà een verkeerde handeling heb ik de groepen/servers niet meer. Hoe deze terugvinden?
Wat betekenen de verschillende iconen in MesNews ?
Is het mogelijk om MesNews op verplaatsing te nemen en te laten werken op een andere pc ? 

Hoe de voorstelling van de handtekening veranderen bij het tonen van de berichten ?

De voorstelling van de berichten kan aangepast worden door gebruik van het scherm Uitzicht van de berichten : dit scherm laat het aanpassen toe van kleur, stijl en lettertype van de verschillende delen van het bericht. Indien u Stylesheets beheerst (css), kan u rechtstreeks inwerken op het style bestand gebruikt door MesNews.
OPGELET : sedert versie 1.2.0.0 is het niet meer mogelijk om het style.css bestand te wijzigen : deze wordt automatisch gewijzigd door MesNews indien u een andere stylesheet gebruikt via menu Uitzicht van de berichten. Om handmatig een wijziging aan te brengen moet u nu het bestand .cssmn aanpassen in de map Config, dan de stijl toepassen via menu Uitzicht van de berichten.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe te weten komen of ik de laatste versie van MesNews  bezit?

Bij ieder opstarten gaat MesNews kijken of er een recentere versie beschikbaar is. Indien dit het geval is dan gaat een bericht u hiervan verwittigen en u toelaten rechtstreeks naar de site van MesNews aan te sluiten.
Indien u de optie van menu Opties\Bericht in geval van een nieuwe versie uitgevinkt heeft, zal MesNews u slechts éénmaal verwittigen dat er een nieuwe versie is.

Opmerkingen :
- indien u een Firewall heeft dan moet u MesNews toestaan om de site www.zoo-logique.org te bereiken. Indien u dit niet doet, gaat u niet verwittigd kunnen worden dat er een nieuwe versie is.
- bij het opstarten moet MesNews het IP tonen in de titelbalk. Indien niet dan is dit het teken dat MesNews niet kan verbinden met de server zoo-logique die MesNews herbergt.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe MesNews upgraden met een nieuwere versie ?

Indien MesNews opgestart is dan kan u menu Help\Welkompagina MesNews gebruiken (of gebruik url www.mesnews.net ). Begeef u dan naar de pagina Downloaden op deze site en klik op de aangeduidde link om de nieuwe versie binnen te halen. Eenmaal het programma-setup binnen, uitvoeren en kies de optie "Updaten van MesNews". De setup gaat enkel de bestanden vervangen die moeten veranderd worden.

Opmerking : u moet MesNews uitschakelen vóór het upgraden.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe de voorstelling veranderen van een "te posten"  bericht?

U moet naar HTML formaat overgaan (Aandacht, berichten in HTML formaat worden niet door alle servers/groepen aanvaard (en ook niet door alle nieuwslezers).
In mode "Nieuw bericht in de groep" of "Antwoord op het gekozen bericht" geeft een klik op de tab "Bericht formaat HTML" vele gereedschappen om uw pagina in te stellen. Bijvoorbeeld deze met een beeld geeft de optie "achtergrondkleur". Maak uw keuze en bevestig.

Opmerkingen :
- indien u antwoordt op een bericht, klik op de eerste knop "tekst => html" om de oorspronkelijke tekst te doen verschijnen vóór dat u uw pagina gaat aanpassen.
- zie de help over schrijven van de berichten.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe steeds dezelfde formulering gebruiken ?

In default gebruikt MesNews random formuleringen (ingesteld in het scherm Formuleringen). Om een vaste formulering te gebruiken in een enkele groep gaat u naar eigenschappen van de groep, in de tab Formuleringen. Uitvinken van het vakje "gebruik de parameters van de server" dan "random formulering", en schrijf de gewenste formulering in de tekst zone er onder.

Om één enkele formulering te gebruiken in alle groepen van een server kan de zelfde handeling doen onder de tab Formulering van de eigenschappen server. U moet de optie "gebruik de parameters van de server" aangevinkt laten in de eigenschappen van elke groep.

Om één enkele formulering te verkrijgen voor alle groepen van alle servers is het sneller om naar het scherm van Formuleringen te gaan en slechts één formulering in te stellen.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe een bepaalde handtekening gebruiken voor een groep/server ?

U kan de handtekening op drie plaatsen instellen  :
- In het scherm Map\Instellingen, onder de tab Handtekening : de in dit scherm gekozen handtekening geldt dan voor alle groepen van alle servers waarvoor er geen specifieke handtekening ingevoerd werd.
- in het scherm Eigenschappen server, tab handtekening : de handtekening uit dit scherm zal worden gebruikt voor alle groepen van deze server in de plaats van deze die in Instellingen vastgelegd werd. Indien u het vakje "de default instellingen gebruiken" aangevinkt laat, dan wordt deze uit het scherm Instellingen gebruikt.
- in het scherm Eigenschappen van de geselecteerde groep, tab Handtekening : de handtekening in dit scherm gekozen zal enkel gebruikt worden voor de groep, in de plaats van de handtekeningen ingevoerd in de Instellingen of het scherm van de servers. Indien u het vakje "de default instellingen gebruiken", dan wordt deze ingevoerd in de eigenschappen van de server of in het scherm Instellingen gebruikt.

Opmerking : Indien u het vakje Random handtekening aangevinkt laat, dan worden de random handtekeningen uit het scherm Wijziging handtekeningen gebruikt.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe een bepaalde formulering gebruiken voor een server/groep ?

Zie het punt hierboven : "hoe een handtekening gebruiken voor een groep/server".

(terug naar boven in de FAQ)

Wat stelt het beeld voor, links boven de berichten ?

Het beeld dat links boven de berichten wordt getoond is een XFace (indien zwartwit) of een Face (indien in kleuren).

De XFaces kunnen ingesteld worden in MesNews (zie volgende punt) of door plugins ; de Faces worden enkel door plugins beheerd.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe een XFace maken en gebruiken in MesNews ?

Zie uitleg op pagina  http://perso.wanadoo.fr/alged/mesnews/A3-NL.html
Om te beginnen kan u gaan kijken naar de modellen op de site http://www.xs4all.nl/~ace/X-Faces/.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe een specifieke XFace instellen, eigen aan een server/groep ?

U kan een XFace op drie plaatsen instellen :
- in het scherm Map\Instellingen, onder de tab Allerlei : Een in dit scherm gekozen XFace geldt voor alle groepen van alle servers voor dewelke geen specifieke XFace werd ingesteld.
- in het scherm Eigenschappen server, tab handtekening : Een in dit scherm gekozen XFace zal gebruikt worden voor de groepen van deze server, in plaats van de XFace ingesteld in de instellingen. Indien u het vakje "de default instellingen gebruiken" aangevinkt laat, dan wordt deze uit het scherm Instellingen gebruikt (of geen enkel XFace indien er geen geplaatst werden in het scherm Instellingen)
- in het scherm Eigenschappen van de geselecteerde groep, tab Handtekening : een in dit scherm gekozen XFace zal worden gebruikt specifiek voor de groep, in de plaats van de XFace ingesteld in Instellingen of in het scherm van de servers. Indien u het vakje "de default instellingen gebruiken" aangevinkt laat dan wordt deze dat ingesteld werd in de Eigenschappen Server of in het scherm Instellingen gebruikt.

Boven deze instellingen is het nog mogelijk om plugins te gebruiken om een XFace te genereren.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe het tonen van de rubrieken van de headers veranderen ?

Men moet op de eerste knop drukken van de centrale balk, dan voor Headers kiezen : dan kiezen van Headers niet zichtbaar om geen headers te tonen, Minimale headers voor enkel een paar headers, en Volledige headers om al de headers te kunnen zien. Om de headers nog beter te kunnen kiezen gebruikt u het sub-menu Keuze van te tonen headers en aanvinken van de gewenste headers.

(terug naar boven in de FAQ)

Kan men de geluiden van MesNews aanpassen ?

De geluiden kunnen niet aangepast worden vanuit de interface van de toepassing.
Nochtans, de door MesNews gebruikte geluiden worden bewaard in het sub-bestand "Son" van het hoofdbestand "MesNews".
Oorspronkelijk steken er 4 geluiden in en om een of ander te veranderen door een van uw keuze volstaat het om er één te kiezen met het zelfde formaat ".wav" en deze te kopiëren in de in de submap"Son" onder dezelfde naam als het geluid dat u wilt vervangen.

(terug naar boven in de FAQ)

Waar dient de knop ROT13 voor ?

Zie help van het scherm ROT13.

(terug naar boven in de FAQ)

Is het mogelijk om een naam/Mail/Organisatie te vermelden, maar specifiek aan een groep ?

De naam, mail, organisatie en andere informaties kunnen ingesteld worden op 3 plaatsen :
- in het scherm Map\Instellingen : de hier vastgelegde instellingen zullen worden gebruikt door alle servers/groepen waarvoor er geen specifieken instellingen werden ingevoerd.
- in het scherm Eigenschappen server : werd het vakjes "default instellingen gebruiken" aangevinkt, dan worden de instellingen van het scherm hierboven gebruikt ; anders kunt u de specifieke instellingen voor de groepen van deze server invoeren.
- In het scherm Eigenschappen van de gekozen groep : indien het vakje "default instellingen gebruikent" werd aangevinkt dan worden de gegevens van de eigenschappen van de server gebruikt (of de gegevens van het scherm Instellingen). Indien u dit vakje uitvinkt dan kan u specifieke gegevens invoeren voor de groep.

(terug naar boven in de FAQ)

Wat is de betekenis van de foutberichten 10053 en 10061 ?

10053 : De toepassing heeft de verbinding gesloten.
10061 : Verbinding geweigerd. (De server antwoordt niet meer).
Om de betekenis van de foutberichten te vernemen 1xxxx : Hier is het!
of, indien uw Windows dit toestaat : command : net helpmsg xxxxx --> foutaanduiding.

(terug naar boven in de FAQ)

Is het mogelijk om de plaats van de berichtbestanden te verplaatsen ?

Men moet het bestand mesnews2.ini wijzigen, deze bevindt zich in de installatie file van MesNews.

OPGELET : sluit MesNews vóór u aan de wijziging begint.

Te volgen methode :
- maak een map aan met de naam die u verkiest en op de door u gekozen plaats (bijvoorbeeld op d: MN-Data).
- verplaats (Knippen/Plakken) de volgende sub-bestanden uit de installatie file van MesNews naar de nieuwe map : Aff, Config, Smileys, Donnees en Dossiers
- open het bestand mesnews2.ini : de sleutel vinden EmplacementData gelegen in afdeling ??Racine??. De waarde veranderen ça valeur om de nieuwe map aan te duiden (in dit voorbeeld : plaats "d:\MN-Data").
- herstarten van MesNews.

(terug naar boven in de FAQ)

Onder windows 95/windows 98 heb ik het bericht " canvas laat het tekenen niet toe" ?

Opdat het niet meer zou gebeuren, (of toch minder) :
In menu Opties, Uitzicht : het vakje "komponenten met formaat XP" uitvinken, vink "Vlak menu stijl aan : niet actief" en aanvinken van "défault".
Ook het tonen van Smileys afsluiten, bij het opmaken van de berichten (met de blauwe pijl).

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe tekst op de voorgrond brengen zonder HTML te gebruiken ?

Is het mogelijk om zonder mode "Formaat HTML" (verboden in sommigen groepen), delen van de tekst op het voorplan te brengen, in vet, cursief en onderstreept?

Zie de help van het scherm Voorkeuren, in het deel Informatie over vormgeving van tekst.

(terug naar boven in de FAQ)

Waarom zijn de groepen niet meer gesynchronizeerd ?

Twee zaken na te kijken :
- dat de vierde knop van de toolbar ingedrukt werd (on-line werken), of dat menu Opties\Werk on line/off line aangevinkt is
- nazien dat menu Opties\De andere groepen synchronizeren aangevinkt is

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe groepen minder/meer synchronizeren ?

Ga naar menu Opties\Voorkeuren, in deel Bericht\Synchronizatie. In zone Frekwentie van synchronizatie (in minuten), aanduiden van de duur (in minuten) tussen 2 synchronizaties. Om te ageren op de getoonde groep, wijzig zone Verversen van geselecteerde groep.

(terug naar boven in de FAQ)

Hoe op een HTML bericht antwoorden maar achtergrond en muziek ongewijzigd laten ?

Gebruik menu Berichten\Bericht overbrengen. Dan heeft u toegang tot het bericht, met de achtergrond, de bijlagen en de achtergrondmuziek, om het te wijzigen en te verzenden waar u maar wenst.

(terug naar boven in de FAQ)

Wat zijn de standaard sneltoetsen van MesNews ?

Zie help Default sneltoetsen 

(terug naar boven in de FAQ)

Nà een verkeerde handeling heb ik de groepen/servers niet meer. Hoe deze terugvinden?

Elke dag en bij elke start van MesNews wordt er in de map Données\Backup een kopij van de volgende bestanden gemaakt :

- serveurs.arn (met de lijst en de configuratie van de servers).
- forum-suivi.arn (met de naam van de gevolgde groepen, hun configuratie alsook info over het aantal opgeladen berichten, gelezen, gesynchroniseerd,...)
- msg-multi-forum.arn (met de berichten die tegelijk naar meerdere groepen verzonden werden).
De naam van de dag wordt gewoon toegevoegd in het begin van het bestand("lun-" voor maandag, enz.).

Om een kopij van deze bestanden te herstellen :
- MesNews uitschakelen
- naar de map Données\Backup gaan en de 3 meest recente bestanden nemen (bijvoorbeeld,indien het probleem plaats heeft op een zondag morgen,neem de 3 bestanden "dim-xxxxxx", die een kopij zijn van tijdens het eerste opstarten van MesNews die zondag. Indien het niet werkt probeer dan met de bestanden van de dag voordien).
- kopieer de 3 bestanden aan de wortel van de map Données
- verwijderen van de vroegere bestanden serveurs.arn, forum-suivi.arn en msg-multi-forum.arn van deze map
- hernoemen van de 3 bestanden "dim-xxxxx" met verwijderen van "dim-"
- heropstarten van MesNews.

Door dit te doen zullen de groepen en de servers hun oorspronkelijke staat teruggkrijgen, van juist vóór het probleem (behalve eventueel de latste berichten van de geselecteerde groep. Om deze terug te vinden, ga naar het menu Groep\Bijzonder opladen van koppen en, in de zone Hoeveelheid een niet te hoog aantal berichten vermelden, volgens het verkeer van de groep).

(terug naar boven in de FAQ)

Wat betekenen de verschillende iconen in MesNews ?

Voor de iconen in de boom van de berichten : zie de help Iconen in MesNews
Voor de iconen in de lijst van de groepen van een server : zie de help Lijst van de groepen van een server

(terug naar boven in de FAQ)

Is het mogelijk om MesNews op verplaatsing te nemen en te laten werken op een andere pc ?

Ja, het is perfect mogelijk uw eigen versie van MesNews, met uw instellingen en alle nieuwsgroepen mee te nemen, want MesNews bewaart het geheel van de gegevens in een eigen map. Hierdoor is het mogelijk om deze mee te nemen, (zoals een ZIP drive of een USB key, bijvoorbeeld) en deze dan te gebruiken op een ander toestel zonder dat er ook maar iets in de registers of op de harde schijf wordt geschreven.

Indien MesNews reeds geinstalleerd is dan is het enkel nodig de default map op het verplaatsbaar toestel te kopieëren. De default map heet MesNews en is gelegen in de map Program Files van uw gebruikte systeem partitie. Van daaruit, hetzij op uw toestel, hetzij op een andere, kan je mesnews2.exe vanuit deze map opstarten.

Indien MesNews niet geinstalleerd is moet het wel gedaan worden, om het installatiebestand te verkrijgen. Na de kopij kan je de soft deleten. Uw versie zal zelfstandig werken (de mappen unins*.dat en unins*.exe kunnen eventueel verwijderd worden uit het verplaatsbaar toestel).

Aandacht, MesNieuw dient uitgeschakeld te zijn om dit te verwezenlijken. Na het kopieëren en het opstarten van MesNews mag u het verplaatsbaar toestel niet uittrekken tijdens het gebruik, anders zal er véél geschreven/gelezen worden ! MesNews dient eerst uitgeschakeld te worden. Onder Windows XP, uitschakelicoon nadien gebruiken.

Gelieve te noteren dat de werking van MesNews trager gaat worden. De transfertrate van een USB sleutel is veel trager dan deze van een harde schijf. Geef de voorkeur aan een USB sleutel van de laatste generatie, natuurlijk is de werking ook mogelijk met een externe harde schijf.

(terug naar boven in de FAQ)