Voorkeuren - Berichten - Opladen

Via dit dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je het configureren (lezen en schrijven) van berichten in de groepen van MesNews aanpassen:

Zone Lezen :

  • Maximum aantal te laden headers (onderwerpen) : bij het selecteren van een groep kijkt MesNews automatisch na of er nieuwe berichten beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, worden deze nieuwe berichten automatisch opgehaald (minstens de headers-onderwerpen). Als er in het invulveld een waarde werd vermeld, vraagt MesNews je om een bevestiging, indien de groep meer dan de aangeduide waarde aan berichten bevat (standaard 300 berichten). Wanneer er om een bevestiging wordt gevraagd, kan je steeds het gewenste aantal vermelden. Het aan te vinken keuzevakje Bevestiging vragen als > maxi laat je toe om deze bevestiging te negeren.
  • Bevestiging vragen als > maxi : indien dit keuzevakje is aangevinkt wordt het bevestigingsdialoogvenster, zoals hierboven uitgelegd, getoond. In het andere geval worden alle nieuwe berichten opgehaald wanneer je een groep selecteert, onafgezien het aantal berichten.
  • Maximum grootte van te laden berichten : in dit invulveld kan je het maximum aantal van de automatisch op te halen berichten aanduiden (door de waarde 0 in te vullen geef de je opdracht dat er geen nazicht moet worden gedaan van het aantal te downloaden berichten). Aandacht: deze waarde heeft invloed op het geheel van de groepen, zowel de geselecteerde als de gesynchroniseerde groepen. Om een meer nauwkeurige instelling te verkrijgen kan je de rules van de berichten aanpassen.
  • Als gelezen merken bij het verlaten van de groep : indien ingesteld en je verlaat een groep, worden alle ongelezen berichten als gelezen aangeduid.
(index)(terug)