Eigenschappen server

Om in de groepen berichten te kunnen lezen moet men eerst in MesNews de te gebruiken server aanduiden. Om een nieuwe server in te stellen gebruikt u menu Server\Nieuwe server. De eigenschappen van een server kunnen gewijzigd worden via menu Server\Eigenschappen server. In beide gevallen wordt het volgende scherm weergegeven :

Het scherm heeft 6 tabs :

Tab Algemeen :

Deze tab laat toe de gegevens in te voeren om de server te bereiken :

 • Adres server : de werkelijke naam van de server invullen. De naam of het IP adres kunnen ook ingevoerd worden.
 • Poort server : poort dat toegang geeft tot de server. Default poort is 119 : in de meeste gevallen hoeft dit niet gewijzigd te worden.
 • Lokale naam aan de server te geven : om in de boom van de servers/groepen een andere naam te geven alsook in de serversbalk, vul hier de gewenste naam in.
 • Default parameters gebruiken : indien aangevinkt (default), zal de server de zelfde parameters gebruiken zoals deze die werden ingevoerd in het scherm Default parameters. Indien dit vakje uitgevinkt wordt dien je de aan deze server eigen parameters in te vullen :
  • Naam : de naam invoeren die zal worden weergegeven bij het versturen van berichten naar de groepen of per mail. Het kan worden gewijzigd op het niveau van de servers en/of groepen.
  • Organisatie : uw organisatie (facultatief)
  • Email : mail adres dat in de groepen zal worden weergegeven en dat de lezers kunnen gebruiken om het bericht rechtstreeks te beantwoorden. Aandacht : dit adres kan worden gebruikt door personen met minder goede bedoelingen ; het is beter om een onbelangrijk adres in te vullen of een munged (anti-spam) adres.
  • Reply-To : wordt dit veld ingevuld dan is het dit adres die de lezers van de groepen zullen gebruiken om rechtstreeks op uw bericht te antwoorden. In tegenstelling met het veld Email, wordt het fel aanbevolen om hier een correct adres in te voeren (waarom zou je hier een ongeldig adres invullen : beter geen adres). Indien dit niet ingevuld wordt dan zal het veld Email gebruikt worden.

Opmerking :
- deze gegevens kunnen aangepast worden bij de instellingen van de groepen. Ze worden dan gebruikt voor de groepen van deze server welke geen specifieke parameters hebben.
- indien u niets wijzigt onder de andere tabs, zullen de gegevens die in het scherm Default parameters ingevoerd werden, gebruikt worden.

Tab Authentificatie :

Sommige servers vereisen een login en paswoord om bij de groepen te kunnen aanmelden. Dit is het geval met de server news.zoo-logique.org waar zich de groep MesNews bevindt.

 • Login/paswoord vereist : aanvinken om aan te duiden dat er een login/paswoord vereist is om de server te kunnen bereiken. Het volgende invullen :
  • Login : login dat u op de server toelaat
  • Paswoord : paswoord dat samen met de login toegang verleent op de server.

Opmerking :
- om bij de groep MesNewste geraken, op de server news.zoo-logique.org, moet u deze tab gebruiken. de voor deze server te gebruiken parameters zijn : login="zoo", paswoord="entrer".
- het lampje naast het paswoord laat je toe om het ongecodeerd te bekijken.

Tab Handtekening :

Onder deze tab kan je de handtekeningen instellen die zullen worden gebruikt bij het verzenden van berichten naar deze server. Handtekeningen kunnen heringesteld worden op het niveau van elke groep.

 • Handtekening : default parameters gebruiken : indien aangevinkt zullen de handtekeningen gebruikt worden zoals ingesteld in het scherm Default parameters. Indien niet aangevinkt, moet u een specifieke instelling invoeren voor deze server :
  • Random handtekening : indien aangevinkt zullen random handtekeningen gebruikt worden, zoals ingesteld in het scherm Handtekeningen (op de knop Handtekeningen drukken). Anders moet u een handtekening invoeren in het veld Handtekening.
  • Handtekening : laat toe een vaste handtekening in te stellen, indien het vakje Random handtekening niet aangevinkt is. Dit veld kan ook leeg blijven, om geen handtekening te gebruiken.
 • XFace : server XFace gebruiken : indien aangevinkt wordt er een XFace gegenereerd zoals ingesteld werd in het scherm default instellingen. Indien niet aangevinkt moet men een op deze server te gebruiken XFace instellen (het is ook mogelijk om op deze server geen XFace te gebruiken).

Opmerking :
- een handtekening dient zo kort mogelijk te zijn. Vermijd het gebruik van meer dan 4 regels van maximum 80 tekens.
- Met een plugin kunnen de XFaces ook in random mode gebruikt worden. Verwar de "XFaces" niet met de "Faces", die de kleuren versie zijn. Om een kleuren Face te genereren dient u via een plugin te werken.

Tab Formulering :

Zoals bij de handtekeningen is het onder deze tab mogelijk om formuleringen in te stellen voor de berichten naar de gekozen server. Het kan ook heringesteld worden op het niveau van elke groep.

 • Random formulering : Indien aangevinkt, worden de formulering in random mode gebruikt. Het zijn de formuleringen uit het scherm Formuleringen (druk op de knop Formuleringen). Anders moet er een formulering ingevoerd worden via het veld Formuleringen.
 • Formulering : laat het instellen van een vaste formulering toe, indien het vakje Random formulering niet werd aangevinkt. Dit veld kan je ook leeg laten, om geen formulering te gebruiken (in de groepen niet aanbevolen). Je kan dezelfde veranderlijken gebruiken (sleutelwoorden tussen haakjes [ en ] ) zoals in het scherm Formuleringen (??NOM?? voor de naam van de persoon naar wie je antwoordt, ??DATE?? voor de datum van het bericht, enz.)

Opmerking :
- een formulering dient zo kort mogelijk te zijn. Zelfs indien het mooi oogt moet je "scharnierformuleringen" vermijden, in de aard van : "??NOM?? heeft geschreven op ??DATE?? om ??HEURE?? in het bericht ??ID?? de volgende tekst : ")
- formuleringen gelden enkel voor de door u verzonden antwoorden. Er zijn geen formuleringen voor nieuwe berichten.

Tab Plus :

 • Nieuwe groepen opzoeken : indien aangevinkt wordt er, bij de eerste synchronisatie, door MesNews nagekeken of er op de server nieuwe groepen bestaan. Indien dit het geval is wordt de naam van de server in kleur weergegeven, in de boom van de groepen en er verschijnt een klein icoontje naast de naam in de serversbalk.
 • Geen synchronisatie voor deze server : indien aangevinkt worden de groepen van deze server genegeerd bij de synchronisatie. Te gebruiken om de sync tijdelijk uit te schakelen wanneer een server problemen heeft.

Tab Expert :

AANDACHT : de gegevens onder deze tab enkel wijzigen indien je goed weet wat je doet. Een slechte instelling kan het verzenden van de berichten beletten (jaja, echt waar :-) )

 • Default instellingen gebruiken : indien aangevinkt worden de gegevens van het scherm Default parameters gebruikt. Anders kan u de parameters voor deze server wijzigen :
  • Header Datum : indien aangevinkt (default), voegt MesNews de header "Date:" aan uw berichten toe. Dit veld is niet verplicht, de meeste servers voegen deze header automatisch toe. Nochtans weigeren sommige servers berichten zonder deze header.
  • Header Message-ID : elk naar een groep verzonden bericht moet een uniek ID bevatten. Indien deze niet werd ingesteld voegt de server deze automatisch toe. Wordt het door de nieuwslezer gegenereerd dan moet het uniek zijn. Default genereert MesNews een uniek ID door een teller te gebruiken vanaf de datum, het uur en de verlopen tijd sedert het opstarten van Windows, alsook het in de mail gebruikte domain. Dit kan uitgevinkt worden om dit ID door de server zelf te laten invoeren ofwel het domain forceren (het rechter deel van een message-ID, na het symbool @).

Opmerking : door een message-ID vast te leggen kan je gemakkelijk berichtenregels invoeren om uw berichten in kleuren weer te geven.

(index)(menu)