De formuleringen

Wanneer u met MesNews een bericht beantwoordt, dan wordt er automatisch een formulering, of introductie zin toegevoegd, in het begin van het bericht (bijvoorbeeld : "Arnaud heeft geschreven :", gevolgd door de integrale tekst). De gebruikte formulering wordt gekozen uit de formuleringen die werden ingevoerd.

Om de lijst van de formuleringen te wijzigen gaat u naar menu Configuratie\Formuleringen. Dan ziet u het scherm :

ecran-formulation.gif

De scrollbar rechts van het scherm laat toe om alle reeds ingevoerde formuleringen te bekijken. Het aantal formuleringen wordt onderaan vermeld (in het voorbeeld, de 2e formulering wordt getoond, op een totaal van 23 ingevoerde).

Om een nieuwe formulering in te voeren drukt u eerst op de knop plus.gif en schrijf dan de tekst van de formulering in de tekstzone. Daarna, vasteggen met de knop valide.gif.

Om een bestaande formulering te wijzigen moet u deze kiezen (met de scrollbar), en daarna drukken op de knop modifier.gif (opmerking : indien u in de tekstzone klikt en de tekst wijzigt dan wordt deze knop automatisch gekozen).

Om een formulering definitief te verwijderen klikt u op de knop supprimer.gif. Een scherm zal u om een bevestiging vragen.

Opmerking : sommige veranderlijken, vervangen bij het maken van een formulering,  kunnen worden gebruikt. Zij moeten in hoodletters geschreven worden en tussen de haakjes :

 • ??NOM?? : hier de naam invoeren van de persoon naar wie uw antwoord gericht wordt
 • ??DATE?? : de datum van het bericht
 • ??HEURE?? : het uur van het bericht
 • ??DATEHEURE?? : datum EN uur
 • ??JOUR?? : de dag van het bericht ("lundi", "mardi", ...)
 • ??SUJET?? : het onderwerp van het bericht
 • ??ID?? : de code van het bericht (of message-ID)
 • ??IDNEWS?? : de code van het bericht (of message-ID), voorafgegaan door "news:"
 • ??MAIL?? : mail van de persoon
 • ??NUMID?? : nummer van het bericht op de server
 • ??IP?? : IP adres van de verzender
 • ??FORUM?? : de groep waar het bericht werd gelezen
 • ??FORUMS?? : de lijst van de groepen naar waar het bericht verzonden werd.

Opmerking :
- de lijst kan uitgebreid worden door plugins. Bijvoorbeeld, plugin Couleurs, Formulations, Adresses (beschikbaar op de site van MesNews, in de afdeling Downloaden) voert het baken ??SAINT?? toe, deze toont de heilige van de dag. 

(index)(menu)