Handtekeningen

Bij het schrijven van een bericht in MesNews (zowel een nieuw als een antwoord op een bericht) kan je automatisch een handtekening aan dit bericht toevoegen. Deze handtekening kan ingesteld worden voor alle berichten (zie instellingen/Parameters), per server (zie Eigenschappen server) of per groep (zie Eigenschappen van groep) : je kan kiezen tussen een vast of een willekeurig handtekening. Dit venster laat het instellen van willekeurige handtekeningen toe.

Om de lijst van de handtekeningen aan te passen, activeer je de opdracht Configuratie\Handtekeningen. Je krijgt het volgende venster te zien :

In het invulveld ("Handtekeningen steeds beginnen met :") kan je een tekst ingeven die steeds zal worden gebruikt worden bij het begin van een handtekening. Het daaronder gelegen invulveld is vrijelijk in te vullen. De handtekening van een bericht zal samengesteld worden uit de tekst van het bovenste invulveld samen met tekst uit het onderste invulveld (opmerking : het is nochtans mogelijk om enkel tekst uit het bovenste invulveld of enkel tekst uit het onderste invulveld te gebruiken bij de keuze van de handtekeningen van een groep of server, door gebruik te maken van tags: ??ALEATOIRE??, ??ALEATOIRE-VAR?? en ??ALEATOIRE-FIXE??) (vertaling: willekeurig, willekeurig-veranderlijk, willekeurig-vast).

De schuifbalk (rechts in het venster) maakt het mogelijk om het geheel van de reeds ingevoerde handtekeningen te bekijken. Het aantal handtekeningen wordt onderaan weergegeven (in het voorbeeld wordt het 75ste handtekening weergegeven, op een totaal van 113 ingevoerde handtekeningen).

Om een nieuwe handtekening in te geven, druk je eerst op de knop plus.gif, vervolgens noteer je de tekst van de handtekening in het invulveld, en als laatste vastleggen door op de knop valide.gif te drukken.

Om een reeds bestaande handtekening te wijzigen, moet je deze selecteren door middel van de schuifbalk en vervolgens druk je op de knop modifier.gif (opmerking : indien je in het invulveld klikt en een handtekening aanpast, wordt deze knop automatisch ingedrukt).

Om een handtekening definitief te verwijderen moet je op de knop supprimer.gif drukken. Er zal om een bevestiging gevraagd worden.

 
(index)(menu)