Bijzonder opladen van koppen

Menu Groep\Bijzonder opladen van koppen laat toe om oudere berichten van de gekozen groep terug te vinden. Een dialoogscherm laat de keuze toe van de op te halen berichten :

 

Het bovenste deel van het scherm toont de nummers van de aanwezige berichten in lokaal en op de server. De kleurenbalk laat toe om de lokale berichten en de op de server beschikbare berichten zichtbaar te maken :

  • De groene zone toont welke berichten reeds door u lokaal opgeladen werden
  • De rode zone toont de berichten die niet lokaal aanwezig zijn doch wel beschikbaar op de server
  • Een blauwe kader toont de berichten die zullen worden opgehaald in functie van de gegevens van de drie instelzones.

De zone Op te laden berichten laat de keuze toe van de op te halen berichten :

  • In de zone "Van het bericht" het nummer aanduiden van het eerste op te halen bericht. Deze nummer kan lager zijn dan het eerst beschikbare bericht op de server.
  • De zone "aan het bericht" laat toe om het laatste gewenst bericht aan te duiden.
  • De zone "hoeveelheid" toont het aantal gewenste berichten die werden geselecteerd. In functie van de reeds in lokaal beschikbare berichten kan het aantal echt opgehaalde berichten lager zijn. Door de zone hoeveelheid te veranderen wordt de nummer van het eerste bericht automatisch herberekend.

Opmerking :
- Eenmaal gevalideerd begint het opladen van de gevraagde berichten. Indien de gevraagde berichten reeds in lokaal beschikbaar zijn dan vraagt MesNews geen enkel bericht aan de server.

(index)(menu)