Eigenschappen van de groep

Om te kunnen lezen en deel te nemen in de groepen moet u eerst bij die groepen aangesloten zijn. Hiervoor gebruikt u de lijst groepen van de server en moet u de groep kiezen in de lijst. U kan ook de instellingen van de gekozen groep veranderen door naar menu Groep\Eigenschappen van geselecteerde groep te gaan.  Het scherm van de instellingen is de volgende :

Deze scherm heeft 7 tabs :

Tab Identiteit :

Met deze tab kan u de informaties instellen welke zichtbaar zullen worden voor de andere lezers van de groep : het zijn de headers die zullen toegevoegd worden aan uw berichten :

 • Parameters van de server van de groep gebruiken : werd dit vakje aangevinkt (in default) dan gebruikt de groep dezelfde parameters als in de eigenschappen server. Indien u dit afvinkt dan moet u de parameters eigen aan deze groep instellen :
  • Naam : Vul hier de naam in die zal worden vermeld wanneer u berichten naar de groepen of per mail gaat verzenden.
  • Organisatie : uw organisatie (facultatief)
  • Email : mailadres dat zal worden gebruikt in de groepen en dat door de lezers kan worden gebruikt om u rechtstreeks te beantwoorden. AANDACHT : dit adres kan worden gebruikt door personen met slechte bedoelingen ; beter is het om een onbelangrijke adres te vermelden ofwel een ongeldig adres. In dit geval is het beter dat u achter het adres "(invalid)" toevoegt (zonder de ")
  • Reply-To : werd dit veld ingevuld dan gaat dit adres gebruikt worden door de lezers om op uw berichten rechtstreeks te antwoorden. In tegenstelling tot het veld Email wordt het ten zeerste aangeraden hier een geldige adres in te voeren (waarom hier een ongeldige adres schrijven? Beter om er niets in te voeren dan). Indien dit veld niet ingevuld werd dan zijn het de gegevens van Email die zullen worden gebruikt.
 • Lokale naam aan de server te geven : indien u aan de groep een andere naam wilt geven in de serversboom of de serversbalk moet u hier de gewenste naam invoeren.

Opmerking :

 • Indien u geen enkel gegeven aanpast onder de andere tabs dan zullen voor de groep de instellingen gelden ingevoerd in het scherm eigenschappen server.

Tab Synchronisatie :

Deze tab laat de instelling toe van de manier waarop de berichten zullen worden opgehaald in de groep.

 • Aanmelden bij een groep : dit vakje wordt automatisch aangevinkt indien u aangemeld bent bij de groep (herhaling) : om u aan of af te melden bij een groep gebruikt u lijst groepen vd server)
 • Bewaren van de berichten :
  • Duurtijd bewaren vd berichten : indien u in dit vakje 0 (nul) invoert (default waarde) zullen de berichten blijvend bewaard worden op uw harde schijf. Om de berichten gedurende een bepaalde tijd te bewaren dient u het aantal dagen in te voeren (opmerking : indien u 15 dagen invoert dan zullen de discussies van meer dan 15 dagen verwijderd worden bij het verlaten van de groep).
  • De gevolgde discussies steeds behouden : indien dit vakje aangevinkt werd en er een tijdsduur ingevoerd werd voor het bewaren van de berichten dan zullen de als "gevolgd" gemerkte discussies nooit automatisch verwijderd worden.
  • Verwijder de discussies met ongelezen berichten : wanneer het vakje aangevinkt wordt dan zullen de discussies die door u nog niet gemerkt werden als "gelezen", verwijderd worden indien het aantal te bewaren dagen bereikt werd ; in het tegenovergestelde geval zullen de discussies die nog niet volledig werden gelezen niet automatisch verwijderd worden.
 • Synchronisatie : Synchronisatie, 4 mogelijkheden :
  • Geen synchronisatie : indien aangevinkt dan wordt de groep niet gesynchroniseerd. Om te kijken of de groep nieuwe berichten bevat dient u deze te selecteren in de boom.
  • Aantal nieuwe berichten ophalen : vraag om enkel informatie te verkrijgen dat er nieuwe berichten beschikbaar zijn in de groep. Het is de snelste methode : maar het getal van de op de server aanwezige nieuwe berichten wordt berekend in functie van de nummer van het laatst opgehaalde bericht uit de groep en het nummer van de recentste bericht op de server. Omdat er sommige berichten op de server kunnen verwijderd zijn, (ofwel door de gebruiker ofwel door de server) kan het getoonde aantal nieuwe berichten groter zijn dan in werkelijkheid.
  • Nieuwe hoofdingen (onderwerpen) ophalen : de hoofdingen van de nieuwe berichten worden opgehaald. Wanneer u de groep bezoekt dan zullen de berichten automatisch getoond worden in de berichtenboom maar u gaat de body's moeten ophalen om ze te kunnen lezen.
  • Hoofdingen en body's ophalen : de nieuwe berichten van de groep worden volledig opgehaald op de server. Deze methode vraagt de meeste tijd gedurende de synchronisatie maar alle berichten zullen lokaal toegankelijk zijn bij uw bezoek op de groep.
 • Knop Groep herinitializeren : door op deze knop te drukken gaat u de groep lokaal herinitializeren : alle reeds opgeladen berichten zullen van uw pc verwijderd worden. Dit is hetzelfde als u af te melden en terug aan te melden.
 • Groep (forum) rondgang met ctrl+U : bij gebruik van klavier sneltoets ctrl+U, gaat MesNews naar het volgende ongelezen bericht van de groep. Werden alle berichten in de groep gelezen dan wordt de volgende groep waarvan dit vakje aangevinkt werd geopend (met of zonder bevestiging, volgens de opties).

Opmerkingen :

 • Indien u een snelle verbinding heeft kan synchronisatie van de "headers en de body's" de snelste methode blijken maar hou rekening met de gebruikte plaats op uw harde schijf.
 • Indien u de groepen wenst te lezen zonder verbonden te zijn dan dient u methode "Hoofdingen en body's ophalen" te gebruiken". wanneer de synchronisatie afgelopen is (te zien vanonder links onder het scherm : het tweede lichtje is uitgegaan), dan mag u de verbinding uitschakelen.

Tab Handtekening :

Deze tab geeft toegang tot het instellen van de handtekeningen die zullen gebruikt worden bij het verzenden van berichten naar de groep.

 • Handtekening : de default parameters gebruiken : indien dit vakje aangevinkt werd dan zullen de handtekeningen gebruikt worden die werden ingevoerd in het scherm eigenschappen server. Indien niet aangevinkt dan moet u een specifieke handtekening invoeren voor de groep :
  • Random handtekening : indien aangevinkt zullen de random handtekeningen gebruikt worden die ingevoerd werden in het scherm Handtekeningen (u kan dit scherm rechtstreeks bereiken door te klikken op de knop Handtekeningen). Anders moet u een handtekening instellen in het veld Handtekening.
  • Handtekening : laat toe om een vaste handtekening in te stellen, indien het vakje Random handtekening niet aangevinkt werd. U kan dit veld ook leeg laten, ten einde géén handtekening te gebruiken.
 • XFace : de XFace van de server gebruiken : indien dit vakje aangevinkt werd zal een XFace gegenereerd worden zoals ingesteld werd in het scherm Instellingen Server. Indien niet aangevinkt moet u een XFace maken om op deze server te gebruiken (u kan ook verkiezen om géén XFace te gebruiken in deze groep

Opmerkingen :

 • Een handtekening dient zo kort mogelijk te zijn. Vermijd, in de mate van het mogelijke, om meer dan 4 regels van maximaal 80 tekens te gebruiken.
 • De XFaces kunnen ook in random mode gebruikt worden, dit door middel van een Plugin. Niet verwarren van "XFaces" met de "Faces", die de kleuren versie zijn. Om een Face te genereren hebt u een Plugin nodig. Een link hiervoor vindt u bij de help van de XFaces

Tab Formulering :

Zoals bij de handtekeningen kan u onder deze tab het gebruik van formuleringen instellen die gebruikt zullen worden in de berichten die door u naar de gekozen groep worden verzonden.

 • Formuleringen : default instellingen gebruiken : werd dit vakje aangevinkt dan zullen de formuleringen gebruikt worden die ingesteld werden in het scherm eigenschappen server (hetzij een random formulering, hetzij een vaste). Bij niet aanvinken dient u een formulering in te stellen voor de groep :
  • Random formulering : bij aanvinken worden de gebruikte formuleringen in random mode gebruikt. Het zijn de formulering die ingesteld werden in het scherm Formuleringen (u kan dit scherm direct bereiken door te klikken op de knop Formuleringen). Anders dient u een formulering in te stellen in het veld Formuleringen.
  • Formulering : laat toe om een vaste formulering in te voeren indien het vakje Random formulering niet aangevinkt werd. U kan dit veld ook leeg laten, om geen handtekening te gebruiken (Wat niet aanbevolen wordt in de nieuwsgroepen). U kan de zelfde veranderlijken gebruiken (sleutelwoorden tussen haakjes [ xxx ] ) dan in het scherm Formuleringen (??NOM?? voor de naam van de persoon naar wie u antwoordt, ??DATE?? voor de datum van het bericht, enz.)

Opmerkingen :

 • Een formulering moet zo kort mogelijk zijn. Zelfs indien het mooi is, moet u vermijden om formuleringen te gebruiken met verlengstukken, in de soort van : "??NOM?? heeft geschreven op ??DATE?? om ??HEURE?? in het bericht ??ID?? het volgende: ")
 • De formuleringen worden enkel gebruikt in de door u verstuurde antwoorden. Er zijn geen formuleringen in de nieuwe berichten.

Tab Headers :

Onder deze tab kan u de headers instellen die automatisch zullen worden toegevoegd aan de berichten door u naar de groep verzonden. Bij voorbeeld, om uw berichten niet te laten archiveren kan u de volgende header gebruiken: "X-No-Archive: yes".

De knop Test van de headers laat het testen van de headers toe.

Opmerkingen :

 • De headers beginnen met een woord zonder spaties, gevolgd door het symbool ":" en een spatie en dan uiteindelijk de gebruikte waarde voor de header.
 • Sommige nieuwslezers kunnen de headers niet lezen, maar deze headers nemen plaats in op de harde schijf van de servers evanals bandbreedte. Vermijd het gebruik van onnodige headers. 

Tab Authentificatie :

Sommige servers vereisen een login en een paswoord om de groepen te kunnen lezen. Dit is het geval met de server news.zoo-logique.org waar u de groep MesNews kan vinden. U kan op groep niveau een login en Paswoord instellen, verschillend van deze van de server.

 • Login/paswoord vereist : dit vakje aanvinken om te melden dat u een login en paswoord moet invoeren om de groep te bereiken. U moet dan invoeren :
  • Login : login dat toelaat de groepen van de server te bereiken
  • Paswoord : paswoord aan login gekoppeld dat uw toegang op de server valideert.

Opmerkingen :

 • Login en paswoord vervangen dezen ingesteld voor de server.
 • Het is beter een login/paswoord in te stellen in de eigenschappen van de server in de plaats van deze voor elke groep in te stellen. Meer nog, indien u een login/paswoord instelt voor één groep, maar niet voor de anderen, dan zullen al de andere groepen gesynchroniseerd worden met die zelfde login/paswoord 
 • Het lampje naast het paswoord laat toe om dit paswoord leesbaar te bekijken in de plaats van met sterretjes.

Tab Bericht :

Onder deze tab kan u de berichten automatisch laten splitsen, indien hun inhoud de aangeduidde waarde overschrijdt.

(index)(menu)