Wijziging van het uitzicht van de berichten

Bij het selecteren van een uitzicht of weergave in uitzicht van de berichten wordt het volgende venster weergegeven. Hier kan je de weergave van de berichten in MesNews wijzigen:

 

Zone Naam van het uitzicht geeft de naam weer van weergave die nu toegepast wordt. Indien deze naam aanpast, zal deze weergave herbenoemd worden (op voorwaarde dat deze naam nog niet bestaat).

Om de configuratie van een ander uitzicht te kopiëren, druk je op de knop : in het geopende menu kan je een keuze maken tussen de bestaande weergaven. De knop laat toe de standaardstijl te configureren (de oorspronkelijke van MesNews).

Om een weergave aan te passen, kies je een afdeling. Vervolgens selecteer je een lettertype, de grootte van het lettertype, de te gebruiken kleur van de tekst, achtergrondkleur en de voor deze afdeling toe te passen stijl. Je kan ook de body van het bericht, de header, de handtekening en 10 Quoteringsniveaus wijzigen. De aangebrachte wijzigingen zijn onmiddellijk zichtbaar in het voorbeeldvenster. Indien dit niet het geval is, kan de knop Refresh de update forceren.

Eenmaal het uitzicht verkregen moet je bevestigen met de knop Vastleggen. Daarna moet je het uitzicht ook bevestigen (valideren) in het venster 'beheer van het uitzicht van de berichten.

Opmerking :
- uitzichten of weergaven zijn css bestanden die in html documenten gebruikt worden. De verschillende weergaven worden bewaard in bestanden met de extensie .cssmn in de map Config.
- Je kan de bestanden .cssmn rechtstreeks in de map Config wijzigen indien je kennis hebt van stijlbestanden. De gebruikte stijl wordt dan in de map smileys gekopieerd, met de naam style.css (aandacht : je mag het bestand style.css niet rechtstreeks wijzigen: alle wijzigingen zouden verloren gaan bij een wijziging van uitzicht).

(index)(terug)