Instellingen

De menuopdracht Map\Instellingen laat het configureren van MesNews toe. Dit is noodzakelijk vóóraleer je berichten kan verzenden naar de groepen of per mail. Dit dialoogvenster wordt automatisch geopend bij het eerste opstarten van MesNews.

Het dialoogvenster bevat 5 tabbladen:

Tabblad Groepen :

 • Naam : vul in dit veld een naam in, welke moet weergegeven bij het versturen van berichten per mail of naar groepen. Deze naam kan worden gewijzigd op servers en/of op het niveau van de groepen.
 • Organisatie : uw organisatie (vrij te kiezen)
 • Email : e-mailadres dat in de groepen zal worden gebruikt. De lezers van uw berichten kunnen dit e-mailadres gebruiken om u rechtstreeks te beantwoorden. OPGELET: dit e-mailadres kan gebruikt worden door personen met minder goede bedoelingen; het is beter om hier geen belangrijk e-mailadres te gebruiken, Het is veiliger om uw e-mailadres te vervormen (met eventueel de vermelding 'invalid' achteraan uw e-mailadres).
 • Reply-To : Indien je in dit veld gegevens plaatst, wordt dit e-mailadres gebruikt door de lezers die u rechtstreeks willen beantwoorden. In tegenstelling tot het veld Email moet dit adres een geldig e-mail zijn; indien dit veld niet ingevuld wordt dan is de inhoud van het veld Email geldig als e-mailadres.

Opmerking : deze gegevens kunnen worden aangepast via de opdracht: Instellingen van de Servers en de Groepen. Deze instellingen worden dan gebruikt voor de servers en groepen zonder specifieke instellingen.

Tabblad Mail :

 • Email :dit veld MOET ingevuld worden indien je iemand via e-mail wil beantwoorden in plaats van een antwoord te plaatsen in een nieuwsgroep. Hiervoor MOET je een geldig e-mailadres ingeven.
 • Uitgaande Mail (SMTP) : vul in dit veld de naam in van de uitgaande server (SMTP) die voor mails wordt gebruikt. Deze naam is afhankelijk de gegevens die je van uw provider hebt verkregen en is enkel voor het versturen van uw mails noodzakelijk (plaats smtp.tiscali.be indien je bij Tiscali aangesloten bent, enz...)
 • Port nummer : De standaardwaarde ("smtp") is meestal voldoende. Deze gegevens moet je enkel aanpassen indien uw provider andere gegevens heeft vermeld.

Tabblad Handtekening :

Via dit tabblad kan je de, in de groepen te gebruiken, handtekeningen instellen. Het is een standaardinstelling en deze kan gewijzigd worden voor elke server en/of groep.

 • Random handtekening : indien aangevinkt, worden de handtekeningen gebruikt zoals ingesteld in het dialoogvenster Handtekeningen. In het andere geval moet je zelf een handtekening aanmaken in het veld Handtekening
 • .
 • Handtekening : in dit invulveld kan je een eigen handtekening aanmaken (indien het vakje Random handtekening niet aangevinkt is). Je kan dit veld ook leeg laten, om geen handtekening te gebruiken.

Opmerkingen :

 • Een handtekening moet kort zijn: 4 regels van maximaal 80 leestekens worden beschouwd als maximum toegelaten.
 • De knop Handtekeningen geeft toegang tot invulvelden van het dialoogvenster random handtekeningen

Tabblad Allerlei :

 • XFace : via dit tabblad kan je een afbeelding (genaamd "X-Face") in elk van uw berichten bijvoegen. MesNews toont deze afbeelding links bovenaan in uw berichten. Je kan ook een eigen X-Face instellen per server en groepen.
 • ICQ : vul hier uw ICQ-nummer in

Opmerking : Met een plugin kunnen de X-Faces ook in willekeurige volgorde ingesteld worden. Verwar een "X-Face" niet met een "Face", dit is de afbeelding met kleuren. Om een Face te gebruiken moet je een plugin te gebruiken.

Tabblad Expert :

AANDACHT : de instellingen in dit tabblad mag je enkel maar aanpassen indien je de nodige kennis bezit. Een verkeerde configuratie kan het verzenden van berichten beletten (jawel, echt waar :-) )

 • Header Datum : indien aangevinkt (standaarswaarde) zal MesNews de header "Datum:" aan uw berichten toevoegen. Dit veld is niet verplicht, de meeste servers voegen dit automatisch toe. Nochtans worden berichten, indien zonder deze header, door sommige servers geweigerd.
 • Header Bericht-ID : ieder, naar een groep verzonden bericht, dient een uniek ID te hebben. Is deze niet ingesteld dan wordt het automatisch door de server toegevoegd. Wordt het door de Newsreader toegekend dan moet dit zodanig gebeuren dat het een uniek gegeven is. In standaardwaarde zorgt MesNews voor dit ID door een teller te gebruiken: vanuit de datum, het uur en de verlopen tijd sedert het opstarten van Windows, alsook van het in uw mail gebruikte domeinnaam. Je kan deze optie uitvinken om de server dit ID te laten samenstellen, ofwel de domeinnaam aanpassen (het rechter gedeelte van een message-id, nà het symbool @).

Opmerking : door een berichten-ID vast te leggen, kan je simpelweg regels instellen om uw berichten in kleuren te plaatsen.

(index)(menu)