Het schrijven van berichten

Er zijn meerdere mogelijkheden om een bericht naar groepen te verzenden :

1) Een nieuw bericht opstellen

Om een nieuw bericht naar een groep of per mail te versturen gebruik je het menu Berichten\Nieuw bericht, òf het icoon van de toolbar, òf het contekstuele menu, òf de sneltoets (default : CTRL+N). Eénmaal verzonden zal dit bericht verschijnen als eerste van een nieuwe draad.

Voor meer info over het compositiescherm, zie het deel Opmaken van een bericht.

2) Om te antwoorden op een bestaand bericht

Om in een groep of per mail te antwoorden op een bestaand bericht, kies eerst het bericht waarop je wil antwoorden, in de boom van de berichten. Daarna het menu gebruiken Berichten\Bericht beantwoorden, òf icoon van de toolbar, òf contekst menu, òf een sneltoets (default : CTRL+R). Eénmaal verzonden zal het bericht in de boom verschijnen als zijnde een rechtstreeks antwoord van het bericht waarop geantwoord werd.

Voor meer info over het compositiescherm, zie het deel Opmaken van een bericht.

Opmerking :
- De tekst van het oorspronkelijk bericht wordt automatisch hernomen in het antwoord, met het quoteringsymbool ">" toegevoegd bij het begin van iedere regel.
- Bij het eerst selecteren van tekst in de weergavezone zal enkel deze tekst hernomen worden in het compositiescherm.
- Volgens de instelling zal de cursor in het begin of op het einde van het bericht geplaatst worden.
- De eventuele bijlagen van het oorspronkelijk bericht verschijnen niet in het antwoord.

3) De inhoud van een verzonden bericht vervangen

Indien een bericht reeds verzonden werd maar men moet de inhoud wijzigen dan kan menu Berichten\Bericht vervangen gebruikt worden. Het compositiescherm wordt dan weergegeven met de inhoud van het gekozen bericht (zonder toevoeging van het quoteringsteken), en met de regel "supersedes" bijgevoegd bij het begin van het bericht. Eénmaal naar de groep verzonden zal dit bericht de vorige vervangen : de deelnemers die nieuwe berichten ophalen zullen het oude bericht niet zien maar enkel het vernieuwde.

Voor meer info over het compositiescherm, zie het deel Opmaken van een bericht.

Opmerking :
- Het vervangen bericht verschijnt in MesNews met een icoon naast het bericht.
- Het is beter om een bericht te vervangen met menu Bericht vervangen, dan een bericht te verwijderen en een nieuwe te posten.
- Men kan enkel eigen berichten vervangen.

4) Om een  bericht per mail/naar een andere groep door te sturen

Om een bericht door te sturen zoals het is (zonder quoteringstekens) naar een andere groep of per mail, kies het bericht en gebruik het menu Berichten\Bericht overbrengen. In tegenstelling tot menu Bericht beantwoorden, wordt het quoteringssymbool niet toegevoegd en worden de bijlagen behouden.

Voor meer info over het compositiescherm, zie het deel Opmaken van een bericht.

5) Een bericht op de server verwijderen

Het is ook mogelijk om een bericht definitief te verwijderen van de server. Door het gebruik van menu Berichten\Bericht verwijderen (op de server), zal het gekozen bericht van de groep/server verwijderd worden. Dan verschijnt het doorstreept in de boom van de berichten van MesNews.

Opgelet om dit menu niet te verwarren met menu Bericht verwijderen (lokaal) : dit menu laat toe om elk bericht te verwijderen (zelfs indien deze niet van u is) van de harde schijf, maar zonder deze van de server te verwijderen.

Opmerking :
- Men kan enkel eigen berichten verwijderen.

(index)(menu)