Lijst van de groepen van een server

Menu Groep\Lijst groepen van server laat toe om de groepen in te stellen waarbij u zich wilt aanmelden. Het wordt automatisch getoond wanneer u een nieuwe server configureert, om dan het geheel van de beschikbare groepen op deze server binnen te halen. U moet ook via dit scherm werken om u bij nieuwe groepen aan te sluiten.

Het scherm van de groepen :

Het middenveld toont de beschikbare groepen op de server. Het bevat 10 kolommen :

 • Eerste kolom : toont de nummer van de groep in de aan gang zijnde rangschikking. Om de volgorde van dit veld te veranderen klikt u éénmaal op de hoofding van de kolom. Een tweede klik laat toe om in de omgekeerde volgorde te rangschikken.
 • Tweede kolom : kolom dat aanwijst of u aangesloten bent bij de groepen (gevolgde groep). Het symbool toont aan dat u bij deze groep aangesloten bent : het verschijnt dan in de serversbalk en in de serversboom.
 • Derde kolom : toont de modus voor het volgen van de groep.
  • : gevolgde groep, de berichten worden helemaal opgehaald tijdens de synchronisatie
  • : gevolgde groep, de nieuwe berichten worden opgehaald tijdens de synchronisatie (enkel het onderwerp van de nieuwe berichten, zonder de body's)
  • : gevolgde groep, het aantal nieuwe berichten wordt opgehaald bij de synchronisatie (het onderwerp en de body worden niet opgehaald)
  • : niet gevolgde groep, of gevolgd maar niet gesynchroniseerd (het wordt gevolgd indien er een icoon aanwezig is in de tweede kolom)
 • Vierde kolom : het symbool toont aan dat deze groep enkel lezen is : u kan hier geen berichten naartoe sturen, of, deze groep is gemodereerd.
 • Vijfde kolom : indien het symbool aanwezig is dan heeft u toegang tot deze groep via de sneltoets "volgende ongelezen bericht" wanneer u het geheel van de berichten van de groepen zult doorlopen hebben.
 • Zesde kolom : een waarde toont het aantal dagen dat het bericht zal bewaard worden in lokaal. Indien er geen waarde te zien is dan is dit het teken dat u geen waarde ingevoerd heeft voor het bewaren van de berichten.
 • Zevende kolom : het symbool toont aan dat deze groep pas op de server geplaatst werd. (of dat het juist in de lijst verscheen na het ophalen van de lijst van de groepen op de server)
 • Achtste kolom : de kolom "Code" toont de interne code van de groep.
 • Negende kolom : de kolom "Forum" toont de naam van de groep zoals het werd ingevoerd op de server.
 • Tiende kolom : beschrijving van de groep. Dit is niet steeds beschikbaar op een server, het kan worden opgehaald via de knop Beschrijving.

Filter :

De bovenste zone in het scherm laat het filteren toe van de groepen in de lijst :

 • De zone Filter laat toe om de naam van de in de lijst te vinden groep in te voeren, indien dit vak leeg is dan zullen alle groepen getoond worden ; anders zullen de groepen, waarvan de naam de ingevoerde tekst bevatten, worden getoond.
 • Het vakje Case laat bij het zoeken het onderscheid tussen Hoofd- en Kleinletters toe of niet.
 • Indien het vakje Nieuw aangevinkt werd dan toont deze lijst enkel de nieuwe groepen die zojuist op de server opgehaald werden (het zijn de groepen die het symbool Stop hebben in de vijfde kolom).

De knoppen :

De knoppen rechts in het scherm laten toe om in te werken op de groep of de geselecteerde groepen.

 • Eigenschappen server : toont het scherm beheer van servers.
 • Aanmelden : laat toe om zich bij de gekozen groep aan te melden. U kan ook rechtsklikken op de groep en kiezen voor Aanmelden in het contextueel menu, of dubbelklikken op de groep.
 • Zich afmelden : laat toe om zich af te melden bij de gekozen groep. Aandacht : het verwijderen van een aansluiting bij een groep verwijdert alle berichten die op deze groep opgeladen werden.
 • Eigenschappen : toont het scherm parameters van een groep van de gekozen groep
 • Nieuw : vraagt het ophalen van de nieuwe groepen aan de server.
 • Nieuw (datum) : vraagt het ophalen van de nieuwe groepen, op de server geplaatst sedert de gemelde datum.
 • Verversen : haalt de volledige lijst van de op de server aanwezige groepen. Deze bewerking kan veel tijd vragen, volgens het aantal groepen op de server.
 • Handmatige oprichting : laat toe om zich aan te sluiten bij een groep waarvan u de naam kent, zelfs indien deze groep niet in de lijst verschijnt (bijvoorbeeld, om zich aan te melden op een groep van Usenet zonder ongeveer 4.000 namen te moeten opladen).
 • Beschrijving : de lijst van de beschrijvingen ophalen, zoals beschreven op de server. Deze handeling haalt ALLE beschrijvingen op van ALLE groepen en kan langere tijd vragen, zeker indien u een trage verbinding heeft.

Opmerkingen :

 • Om een groep te verversen is het voldoende om zich af te meden en daarna terug aan te melden.
 • Zijn er nieuwe groepen beschikbaar op de server dan toont dit scherm enkel de nieuwe groepen. Dan moet u het vakje Nieuw afvinken, daarna kan u alle groepen bekijken.
 • Denk aan het contextueel menu (rechtse klik op een groep) dit voor de meest voorkomende taken uit te voeren.
(index)(menu)