Default sneltoetsen

Standaard worden sommige taken van MesNews reeds door sneltoetsen gedefinieerd :

F1 : openen van de helprubrieken (niet aanpasbaar)
F5 : verversen van de berichten in de gekozen groep
CTRL + F5 : sync van de andere groepen forceren

Beheer van de berichten :
CTRL + N
: opmaken van een nieuw bericht
CTRL + G : opmaken van een nieuw bericht
CTRL + R : het gekozen bericht beantwoorden
F3 : opzoekingvenster van de groepen weergeven
CTRL + F : opzoekingvenster van de groepen weergeven
CTRL + F3 : het venster "opzoeken van een bericht volgens nummer" weergeven
CTRL + , : overgaan naar vorig bericht in de vertakking
CTRL + ; : naar het volgend bericht in de vertakking gaan
CTRL + S : de bijlagen van het bericht opnemen

Beheer van de berichten : niet aanpasbaar :
Pijltje naar omhoog : het vorige bericht selecteren in de boom van de berichten (indien focus op de berichtenboom)
Pijltje naar beneden : het volgend bericht selecteren in de boom van de berichten (indien focus op de berichtenboom)
Pijltje naar rechts : de vertakking van het gekozen bericht openen
Pijltje naar links : de vertakking van het gekozen bericht afsluiten
PageUp : een vorig bericht selecteren, volgens hoogte in de berichtenboom
PageDown : een lager in de boom gelegen bericht selecteren, volgens hoogte in de berichtenboom
CTRL + Home : selecteert het eerste bericht in de berichtenboom
CTRL + End : het laatste bericht uit het berichtenboom selecteren
SHIFT + PageUp : selecteert het geheel van de berichten welke boven het gekozen bericht gelegen zijn
SHIFT + PageDown : selecteert het geheel van de berichten onder het gekozen bericht
CTRL + linkse muisklik : berichten één voor één selecteren
SHIFT + linkse muisklik : een groep berichten selecteren

Markeren van berichten :
CTRL + L
: aanduiden als gelezen, in functie van een datum
CTRL + A : alle berichten uit een groep selecteren
CTRL + Q : het bericht (of de geselecteerde berichten) als gelezen aanduiden (merken)
CTRL + T : de discussie (of de geselecteerde discussies) als volledig gelezen aanduiden (merken)
SHIFT + CTRL + A : alle berichten van de geselecteerde groep als gelezen aanduiden (merken)
CTRL + ALT +T : de uit deze discussie nog niet opgehaalde berichten nu ophalen
CTRL + U : het volgende ongelezen bericht in de groep opzoeken maar het opzoeken begint vanaf het geselecteerde bericht.
F4 : volgend ongelezen bericht uit deze groep vinden.
MAJ + CTRL + U : eerste ongelezen bericht in de groep zoeken.
SPATIE : bladeren in de body van het gekozen bericht ; naar het volgend bericht in de berichtenboom gaan indien onderaan de body van het gelezen bericht.

Compositiescherm van de berichten :
CTRL + Enter
: venster sluiten en bericht versturen
ALT + S : venster sluiten en bericht versturen
ESCAPE : venster sluiten zonder het bericht te versturen (opmaken van bericht annuleren)
CTRL + C : geselecteerde tekst kopiëren
CTRL + X : geselecteerde tekst knippen
CTRL + V : gekopieerde/geknipte tekst plakken
CTRL + A : alles selecteren
CTRL + I : weergeven van het venster "handtekeningen"

Opmerking :
- De sneltoetsen kunnen terug in de oorspronkelijke stand hersteld worden door het venster  instelling van de sneltoetsen te openen en op de knop Herinitialiseren te drukken.

(index)(terug)