Opstellen van een bericht - html bericht

Het compositiescherm van de berichten wordt weergeven zodra je een bericht wenst op te stellen "nieuw bericht" om naar een groep of mail te versturen. De middenzone dient om uw bericht op te stellen in tekst formaat of in html formaat :

Wanner je de tab Bericht formaat HTML selecteert wordt het bericht in HTML formaat geschreven. In tegenstelling tot het tekst formaat kan men hier de tekst in kleuren doorgeven, het lettertype aanpassen, beelden bijvoegen, geluid, enz...

Links bevinden zich twee tabs, deze tabs laten je toe om de weergave van de tekst of de source van de html te bekijken :

Tab Opstellen van bericht :

Deze tab laat je het opstellen van het bericht toe. Boven de schrijfzone zijn er meerdere knoppen beschikbaar :

 • Knop tekst => html : indien het bericht waarop je antwoordt in tekst formaat was dan kan je hiermede deze tekst in HTML formaat omzetten. Aandacht : indien er geen tekst aanwezig is wordt het scherm geledigd!
 • Knop B : plaatst de geselecteerde tekst in vet.
 • Knop I : plaatst de geselecteerde tekst in cursief.
 • Knop S : plaatst de geselecteerde tekst in onderstreept.
 • Met de volgende knop kan de kleur van de geselecteerde tekst gekozen worden : een dialoogbox maakt de keuze van de kleuren mogelijk.
 • De volgende zone maakt de keuze van de achtergrondkleur door middel van een dialoogbox mogelijk.
 • Maakt een genummerde lijst. Elke getypte (of geselecteerde) regel zal met een nummer beginnen
 • Maakt een lijst met een klein ballon in het begin van elke regel.
 • Verschuift de geselecteerde tekst naar rechts
 • Verschuift de geselecteerde tekst naar links
 • De geselecteerde tekst links uitlijnen
 • De geselecteerde tekst in het midden uitlijnen
 • De geselecteerde tekst rechts uitlijnen
 • Knipt de geselecteerde tekst en plaatst deze in het klembord van Windows.
 • De geselecteerde tekst copiëren naar het klembord van Windows.
 • Plakt de inhoud van het klembord van Windows op de plaats van de cursor of in de plaats van de geselecteerde tekst.
 • Geeft een dialoogvenster weer dat toelaat de kleur van de achtergrond van het volledig bericht te selecteren, een afbeelding als achtergrond te gebruiken en ook een geluid als achtergrond te plaatsen (dat slecht éénmaal, meermaals of in een lus kan afgespeeld worden).

De tweede rij geeft de volgende knoppen weer :

 • Hier kan het lettertype van de geselecteerde tekst gekozen worden. Aandacht : bij gebruik van een lettertype dat een andere lezer niet zou bezitten zal het bericht bij hem niet op dezelfde wijze weergegeven worden.
 • Maakt het mogelijk de font grootte van de geselecteerde tekst in te stellen
 •  Om de stijl van de tekst te kiezen : normaal, geformateerd, adres, enz.
 • Toevoegen van een afbeelding in het bericht. De afbeelding wordt rechtstreeks in het bericht gevoegd, in tegenstelling met zone Bijlage gelegen in het bovendeel van het scherm. Een dialoogbox vraagt om de afbeelding te kiezen (deze moet in een gekend formaat zijn zoals gif, jpeg of png), de eventuele weer te geven legende, in de info-ballon (of indien het beeld niet kan weergegeven worden), de rand, enz.
 • Maakt een horizontale lijn.
 • Annulatie van de laatste handeling
 • Herdoet de laatste geannuleerde handeling
 • Opent een HTML formaat bestand en gebruikt deze als bericht.
 • Vastleggen van het bericht op de HD, in HTML formaat.

Tab Bron van het bericht :

Deze tab laat je toe om de bron van het HTML bericht te bekijken. Deze HTML code kan ook gewijzigd worden.

 • Knipt de geselecteerde tekst en plaatst deze in het klembord van Windows.
 • Copiëren van de geselecteerde tekst naar het klembord van Windows.
 • Plakt de inhoud van het klembord van Windows op de plaats van de cursor of in de plaats van de geselecteerde tekst.
 • Annuleren van de laatste handeling
 • Herdoet de laatste geannuleerde handeling
 • Aan te vinken vak HTML in kleuren : de bron bekijken met de HTML bakens automatisch in kleuren geplaatst (indien het vakje werd aangevinkt), ofwel zonder in vorm te zetten (indien het vakje niet aangevinkt werd).

Opmerkingen :
- HTML wordt in vele groepen niet aanvaard. Je zal je berichten dan ook in tekst moeten opstellen.
- Ook is het mogelijk om een extern programma te gebruiken om het bericht op te stellen en deze dan te copiëren onder de tab Bron van het bericht.
- Om HTML mogelijk te maken moet het vakje html verzenden toegestaan in opties aangevinkt zijn.

Eénmaal de headers van het bericht vermeld en de body van de tekst geschreven kan men het bericht verzenden.

(index)