Opmaken van een bericht.

Het compositiescherm wordt weergegeven wanneer u een bericht wilt verzenden (bericht verzenden) naar een groep of per mail.

Het scherm bevat 3 zones :
- De bovenste zone laat de keuze van de bestemming toe, alsook de verplichte vermeldingen van het bericht : de naam van de afzender, het onderwerp, toevoegen van bijlagen, enz.
- De centrale zone dient voor het eigenlijke bericht, hetzij met tekst formaat, hetzij in html formaat.
- De onderste zone bevat de knoppen die dienen om berichten te versturen (knoppen voor het verzenden), alsook de Smiley's balk.

(index)