Compositie van een bericht - tekst bericht

Het compositiescherm van het bericht wordt weergegeven van zodra je een bericht wilt opstellen (een bericht opstellen) om te verzenden naar een groep en/of per mail. De centrale zone van het scherm laat toe een bericht op te stellen in tekst of in html formaat :

Bij het selecteren van de tab Bericht tekst formaat kan het bericht geschreven worden in de onderste zone, zonder geavanceerde vormgeving. Het is nochtans mogelijk de tekst in het vet, cursief of onderstreept in te voeren door het gebruik van de speciale bakens * *, / / et _ _ (zie lager het deel Vormgeving van tekst) :

Boven de schrijfzone van het bericht zijn er meerdere knoppen beschikbaar :

 • Knop Formulering : in het geval van een antwoord wordt er een formulering toegevoegd aan het begin van het gekwootte bericht (op het beeld zie je de formulering "Arnaud à exposé le 24/12/2004"). Om de formulering te wijzigen kan men hetzij de tekst editen in de schrijfzone, hetzij de knop Formulering gebruiken : deze zal een venster openen dat de lijst weergeeft van de random formuleringen.
 • Knop html => tekst : indien het bericht waarop geantwoord wordt html bevat kan die knop gebruikt worden om html in tekst om te zetten. Opgelet : indien er géén html aanwezig is zal het scherm geledigd worden.
 • knippen van de geselecteerde tekst en plakken in het klembord van Windows.
 • Een kopij maken van de geselecteerde tekst en deze in het klembord van Windows plakken.
 • Plakt de inhoud van het klembord van Windows op de plaats van de cursor of in de plaats van een geselecteerde tekst.
 • Annuleert de laatste handeling
 • Herhalen van de laatste handeling
 • Opstarten van de spelling verbetering. Het te gebruiken woordenboek wordt vermeld in opties/compositie.
 • Coderen van de geselecteerde tekst in ROT13. Zie Het scherm ROT13 voor meer info over deze codering.
 • Knop Quoten : geeft een menu weer dat je toelaat het quoteringsniveau in een antwoord te gebruiken. Default wordt de geciteerde tekst dezelfde als deze dat weergegeven werd (ingesteld in opties/weergave). Indien er tekst geselecteerd werd in de weergavezone dan wordt enkel deze tekst weergegeven in de compositiezone.
 • Knop Auto lijn terugslag : dit vakje werd default aangevinkt. In dit geval wordt het bericht zodanig geformatteerd dat er niet meer dan 72 lettertekens per regel geplaatst worden (deze beperking is te wijten aan de RFC's die de berichten in de nieuwsgroepen regelen). Nochtans kan het soms nuttig zijn de de lijnterugslag niet automatisch te laten gebeuren door MesNews (bijvoorbeeld in het geval van een tabel die meer dan 72 lettertekens moet bevatten om leesbaar te zijn) : hiervoor moet het vakje NIET aangevinkt zijn.

Informatie over de vormgeving van tekst :

Het is mogelijk om een woord of een deel van een tekst in cursief weer te geven, vet of onderstreept, zonder html te gebruiken (verboden op een groot aantal servers), door deze tekst te omkaderen door de bakens "/" om het in Cursief weer te geven,  "*"  voor Vet en "_" voor Onderstreept.

Deze bakens kunnen tegelijkertijd gebruikt worden zoals in het voorbeeld hieronder. Zij "moeten" gebruikt worden juist vóór of juist nà een letter of cijfer met uitsluiting van elk teken of punctuatie. Het is noodzakelijk om een spatie te behouden vóór een begin baken en nà een einde baken.

Voorbeeld : om deze tekst te schrijven :

    Niemand kan een geheim beter bewaren dan een kind

volstaat het om dit zo te noteren :

    *Niemand* /kan een geheim beter bewaren dan een/  _*kind*_

De "*" rond het woord "Niemand" doen dit woord in het vet verschijnen ;
Het woord "een kind" wordt omkaderd door "*" en door "_" : de ster plaatst het woord in de opmaak vet, en de underscore onderstreept deze woorden ;
Het baken "/" rond het deel van de zin "kan een geheim beter bewaren dan" plaatst dit deel in cursief.

Opmerkingen :
- De op deze wijze aangepaste tekst mag niet meer dan 80 lettertekens bevatten
- Bij het gebruik van meerdere bakens rond een woord of een uitdrukking dien je de eindbakens in omgekeerde volgorde te plaatsen : men moet schrijven _*/Test/*_ (beginnen met _, dan *, dan / ; dus sluiten in omgekeerde volgorde : / dan * dan _). Indien je _*/Test_*/ schrijft zal het niet lukken.

Opmerkingen :
- In de meeste groepen wordt geen HTML toegestaan, dus moeten de berichten in tekst verzonden worden.
- Je moet geen handtekening bij het bericht zelf voegen. Het is beter om de knop Handtekening te gebruiken, gelegen in het hoger deel van het scherm.

Eénmaal de headers van het bericht ingevoerd en het bericht zelf geschreven kan je het bericht verzenden.

(index)