Menu Berichten

Het menu Berichten bevat de menus die het mogelijk maken om de berichten te beheren :

 • Nieuw bericht : toont een venster dat u toelaat om een nieuw bericht te schrijven naar een groep. Het bericht zal dan in de groep verschijnen als éérste van een discussie. U kan dit menu ook gebruiken om een mail naar iemand te verzenden.
 • Bericht beantwoorden : via dit menu kan u een bericht beantwoorden naar een groep (of per mail). Om dit te doen kiest u eerst het te beantwoorden bericht in de berichtenboom daarna gebruikt u dit menu : het compositievenster zal dan verschijnen met het oude te beantwoorden bericht.
 • Bericht overbrengen : met dit menu kan u een bericht overbrengen, per mail of naar een andere groep. De body van het gekozen bericht verschijnt dan in het compositiescherm, maar zonder quoteringsniveaus.
 • -
 • Nieuwe regel : laat het instellen van een nieuwe regel op het gekozen bericht.
 • Plonken : laat toe om snel een berichtenregel in te stellen om de verzender van het bericht te "plonken". Dit komt overeen met het maken van een regel dat al de berichten van deze persoon verwijdert ; u ziet daar dan geen enkel bericht meer van, zoals deze persoon niet meer zou bestaan.
 • -
 • Bericht verwijderen (op de server) : laat toe om een van uw berichten op de server te verwijderen : deze zal dan niet meer zichtbaar zijn voor wie dit bericht nog niet opgeladen had. Dit menu is enkel voor uw eigen berichten toegankelijk (behalve in bijzondere gevallen, wordt het u niet toegestaan om berichten van anderen te verwijderen). Na het bevestigen zal het bericht werkelijk verwijderd zijn van de server en verschijnt het doorstreept in de berichtenboom.
 • Bericht vervangen (supersedes) : laat het verwijderen van één van uw berichten toe door het door een ander te vervangen. Als u dit scherm gebruikt dan toont het compositiescherm uw bericht : deze kan dan gewijzigd en verzonden worden. Eénmaal naar de server verzonden zal het de plaats innemen van het oude bericht die dan niet meer beschikbaar zal zijn ,gelijk het verwijderd zou zijn door menu "bericht verwijderen (op de server)".
 • -
 • Bericht verwijderen (lokaal) : laat toe om het bericht lokaal te verwijderen. In tegenstelling met de menu's hierboven, gebeurt de verwijdering enkel op uw computer en blijft dit bericht beschikbaar op de server. Om een volledige draad te verwijderen gebruikt u beter dit menu hieronder.
 • De vertakking verwijderen (lokaal) : laat het lokaal (plaatselijk) verwijderen toe van een bericht alsook van alle antwoorden aan dit bericht. Dit verwijderen heeft enkel plaats op uw computer en niet op de server.
 • Kopiëren naar een bestand : kopie van een bericht of van een geheel van berichten naar een bewaarbestand.
 • Kopiëren van de discussie naar een bestand : laat het kopiëren van een bericht met het geheel van de antwoorden toe,(rechtstreeks of onrechtstreeks) naar een bewaarbestand.
 • -
 • Keuze van de berichten : groep menu's die toelaten de keuze van de berichten te beheren :
  • Alle berichten selecteren : om alle berichten van de groep te selecteren.
  • Berichten die geladen worden : om alle berichten te selecteren van de groep die opgeladen wordt op de server.
  • Niet geladen berichten : keuze van de ongelezen maar nog niet geladen berichten (berichten reeds aanwezig in de berichtenboom maar waarvan de body's nog niet opgehaald werden)
  • Ongelezen berichten : keuze van de ongelezen berichten, body's opgehaald of niet.
  • Niet opgeladen en ongelezen berichten : keuze van de niet opgehaalde noch ongelezen berichten.
 • Opladen van de berichten : groep menu's om het ophalen van de berichten te beheren :
  • De gekozen berichten opladen : ophalen van het geheel van de in de berichtenboom geselecteerde berichten. Indien sommige berichten reeds opgehaald werden dan zullen zij nu niet meer opgehaald worden.
  • Discussie opladen : ophalen van het geheel van de body's van de berichten die deel uitmaken van de gekozen vertakking. Werden sommige berichten reeds opgehaald dan zal dit nu niet meer gebeuren. AANDACHT : dit menu niet verwarren met menu Groep\Bijzonder opladen van koppen : in tegenstelling tot deze laatste, laadt menu Discussie opladen enkel de berichten waarvan u reeds over de headers (onderwerpen-subjects) beschikt.
  • De geselecteerde berichten herladen : laat het opnieuw ophalen toe van de geselecteerde berichten.
  • -
  • Al het wachtend opladen annuleren : annuleert het ophalen van de body's van de berichten die vanop deze groep moesten opgehaald worden.
  • -
  • Verwijderen van de "te lezen" lijst : zoals menu Al het wachtend opladen annuleren, maar enkel de geselecteerde berichten.
  • Opladen van het bericht annuleren : annuleren van de aan de gang zijnde ophaling van een bericht.
 • Merken : de toestand van de geselecteerde berichten aanpassen : gelezen, ongelezen, gemerkt, enz.
  • Merken als gelezen : toont dat één of meerdere geselecteerde berichten gelezen zijn.
  • Antwoorden als gelezen merken : markeert de rechtstreekse en onrechtstreekse antwoorden als gelezen, met inbegrip van het geselecteerd bericht.
  • Discussie als gelezen aanduiden : als gelezen merken van het geheel van de discussie.
  • Aanduiden als ongelezen : duidt de gelezen/ongelezen toestand aan van één of meer geselecteerde berichten.
  • Aanduiden als niet opgehaald : duidt aan dat één of meer geselecteerde berichten wel of niet opgehaald werden vanop de server.
  • Bericht merken : markeert het bericht (of, indien het bericht reeds was gemarkeerd, verwijderen van dit markeren ). Een gemerkt bericht verschijnt in een andere kleur (in te stellen in de opties scherm) : zo is het eenvoudiger om het terug te vinden. In menu Opties\Voorkeuren, kan u kleur en stijl van het markeren instellen en ook kiezen indien het éérste bericht van de discussie moet gemerkt worden.
 • Alle berichten aanduiden als gelezen : markeert alle berichten van de groep als "gelezen".
 • Alles aanduiden als gelezen (datum) : markeert alle berichten van een groep van vóór of nà een ingestelde datum als gelezen.
 • -
 • Onderwerp van het bericht veranderen : laat toe om Lokaal het onderwerp van een geselecteerd bericht te veranderen.
 • -
 • Alle takken openen : openen van alle discussies van een groep. AANDACHT : het is mooi, alle takken open maar dit kan veel tijd vragen indien een groep veel discussies bevat.
 • Alle takken sluiten : zoals menu Alle takken openen, maar in de andere richting :-)
 • -
 • Het bericht afdrukken : afdrukken van het gekozen bericht.
 • Bericht opslaan : opslaan van heel het bericht in een bestand (de headers-onderwerpen + de body's, zoals op de server beschikbaar)
 • Bron van het bericht : hier wordt een venster geopend om de bron te bekijken zonder enige vormgeving, het naakte bericht.
 • Bekijken in vol scherm : toont de body van het bericht in vol scherm.
 • -
 • ROT 13 : toont het scherm coderen/decoderen van tekst in rot13
 • Combineren en decoderen van berichten : laat toe om een geheel van berichten samen te voegen en deze te tonen. Dit menu is nuttig bij berichten die in meerdere delen werden verzonden.
 • -
 • Opties voor weergeven : keuze van de te tonen berichten in de groepen, volgens sommige criteria.

Opmerking :
- Volgens de toestand van één of meerdere geselecteerde berichten kunnen sommige menus lichtgrijs (uitgeschakeld) zijn.

(index)(menu's)