Opties voor weergeven

Menu Berichten\Opties voor weergeven maakt het mogelijk berichten te kiezen in de groepen en deze zichtbaar te maken. Het volgende scherm laat het configureren toe van het tonen van de berichten :

Het scherm heeft twee criteria zones : een eerste over de criteria van de berichten welke moeten getoond worden ; een tweede over de datum van de berichten.

Keuze 1 : keuze van criteria voor het tonen. U kan meerdere keuzes doen : de berichten met minstens één van de criteria zullen worden getoond.

 • Per discussie verzamelen : indien aangevinkt zullen de berichten verschijnen, per discussie verzameld. Indien het vakje niet aangevinkt werd zullen alle berichten op hetzelfde niveau getoond worden, alsof ieder bericht een andere discussie was.
 • Ongelezen vertakkingen tonen :indien aangevinkt zullen enkel de vertakkingen met minstens één ongelezen bericht getoond worden.
 • Gelezen vertakkingen tonen : indien aangevinkt worden enkel de vertakkingen getoond waarvan alle berichten gelezen werden. Indien men deze en de vorige optie aanvinkt dan zullen alle berichten getoond worden.

Opmerking : indien de twee opties hierboven aangevinkt werden, zullen de andere opties van de zone "keuze 1" genegeerd worden (de verwijderde, gevolgde of gemerkte berichten zijn hetzij gelezen, hetzij ongelezen en zodus komen zij terecht bij één van de twee aangevinkte afdelingen).

 • Verwijderde berichten : indien aangevinkt worden de volledig verwijderde berichten in de berichtenboom getoond
 • Gevolgde berichten : indien aangevinkt worden de discussies met gevolgde berichten getoond
 • Gemerkte berichten : indien aangevinkt worden de gemerkte berichten getoond. Deze optie is slechts beschikbaar indien het vakje "Verzamelen per discussie" niet aangevinkt werd.
 • Berichten met een bijlage : indien aangevinkt worden de berichten met een of meer bijlagen getoond. Deze optie is slechts beschikbaar indien het vakje "Verzamelen per discussie" niet aangevinkt werd.

Keuze 2 : datum van de berichten. U kan slechts één criteria instellen over de datum van de berichten :

 • Géén datum keuze : er wordt naar de datum niet gekeken. Het tonen van de berichten hangt enkel af van de zone "keuze 1".
 • Bericht verstuurd na : keuze van de periode voor het tonen van de berichten : hetzij 1 week, 2 weken, 1 maand of een andere periode in maanden. Werden de berichten verzameld per discussie dan zal dit criteria toepasselijk zijn op het eerste bericht van een discussie.

Verbinding tussen de twee keuzes : indien u een datum criteria ingesteld heeft dan kan u ook een verbinding instellen tussen de twee datumcriteria :

 • of : de berichten die aan minstens één van de twee criteria beantwoorden zullen getoond worden.
 • en : de berichten moeten aan beide voorwaarden voldoen om getoond te kunnen worden.

Opmerkingen :
-Indien het vakje Verzamelen per discussie aangevinkt werd zullen de opties van afdeling 1 toegepast worden op de volledige discussies. Anders gelden zij voor de individuele berichten.
- Om alle beschikbare berichten te laten verschijnen moet u enkel de vakjes Ongelezen vertakkingen tonen en Gelezen vertakkingen tonen aanvinken. Volgens de stand van de optie Verzamelen per discussie laat u dan alle berichten van de groep verschijnen door deze te verzamelen per discussie of niet.

(index)(menu)(balk)