Rules van de berichten

In dit dialoogvenster kan je een rule (regel) bepalen. Het is toegankelijk vanuit het venster Beheer van de berichtenregels.

Zone Naam van de regel laat het ingeven van een naam voor een nieuwe regel toe. Deze wordt dan weergegeven in de lijst van het voorgaande venster.

Zone criteria :

  In de zone Criteria kan je een keuze maken tussen de verschillende criteria voor de regel. Om een criteria te selecteren, klik je éénmaal op de naam : de invulvelden kunnen nu ingevuld worden. Druk je opnieuw op deze knop dan worden de ingestelde voorwaarden niet toegepast. De beschikbare voorwaarden zijn :

  • Naam : om de naam van de afzender van het bericht aan te duiden, voor wie deze regel van toepassing is. Verschillende gebruikers kunnen ingevoerd worden in de schuiflijst :
   • identiek : het veld moet identiek zijn met de aangeduide waarde (case sensitive vergelijking, "toto" is verschillend van "TOTO")
   • gelijk aan : het veld bevat de aangeduide waarde (vergelijking is case sensitive)
   • identiek ??shift?? : zelfde als "Identiek met", maar zonder onderscheiding te maken tussen hoofdletters of klein letters ("toto" et "TOTO" zijn gelijk)
   • bevat ??shift?? : idem als"bevat" maar zonder onderscheid te maken tussen hoofdletters of kleine letters.
   • verschillend dan : het veld moet verschillend zijn dan de aangeduide waarde (case sensitive)
   • bevat niet : het veld bevat de aangeduide waarde niet (case sensitive)
   • verschillend dan ??shift?? : het veld moet verschillend zijn dan de aangeduide waarde (niet case sensitive)
   • bevat niet ??shift?? : het veld bevat de aangeduide waarde niet (niet case sensitive)
  • Email : email van de afzender. De gebruikers zijn dezelfde als voor de naam.
  • Onderwerp : onderwerp van het bericht. De gebruikers zijn dezelfde als voor de naam.
  • Afmeting : grootte van een bericht, in KB. De voorwaarden welke je kan kiezen :
   • minder dan : de grootte van het bericht is lager dan de ingegeven waarde.
   • meer dan : de grootte van het bericht is hoger dan de ingegeven waarde.
   • Referentie : referentie (message-id) van het bericht. De gebruikers zijn dezelfde als voor de naam.

   Zone Actie :

   Zone Actie laat je toe om een bewerking te bepalen op een bericht met overeenstemmende selectiecriteria :

   • Het bericht kleuren : berichten met overeenstemmende selectiecriteria in een bepaalde kleur weergeven. Deze regel wordt uitsluitend op de weergave van de berichten toegepast.

   De andere bewerkingen zullen toegepast worden bij het ophalen van de berichten :

   • Bericht aanduiden : het bericht wordt geselecteerd in de boom van de berichten.
   • Bericht aanduiden als gelezen : het bericht wordt automatisch als gelezen aangeduid.
   • Discussie volgen : de discussie wordt als gevolgd aangeduid.
   • Discussie negeren : de discussie wordt genegeerd. Alle nieuwe berichten uit deze discussie zullen als gelezen aangeduid worden.
   • Body van bericht niet opladen : body van het bericht niet opladen en bericht aanduiden als gelezen.
   • Bericht verwijderen : bericht verwijderen, alsof het nooit bestaan heeft.

  Zone Betrokken groepen :

   Zone Betrokken groepen selecteer hier of de regel van toepassing is op alle groepen of van toepassing is in een welbepaalde groep.

  Zone Geldigheid van de regel :

   Indien het selectievakje "Regel niet actief" niet geselecteerd is dan wordt de regel niet toegepast. MesNews negeert deze regel dan, alsof deze nooit bestaan zou hebben.

   Zone "Verstrijkt binnen" laat toe om een geldigheidsduur in te voeren. Eenmaal het aantal dagen verstreken wordt de regel niet meer toegepast. Door 999 in deze zone in te voeren wordt deze regel nooit inactief.

  Opmerkingen :

  • Dit venster is toegankelijk vanaf Beheer van de berichtenregels en ook rechtstreeks bereikbaar via de opdracht Berichten\Plonken.
  • Buiten de bewerking "Het bericht kleuren", zijn de bewerkingen enkel geldig bij het opladen vanuit de groepen. Het is dus niet mogelijk, met een regel, lokale berichten te verwijderen nadat zij werden opgeladen.
  (index)(menu)