Combineren en decoderen van berichten

Menu Berichten\Combineren en decoderen van berichten laat het hergroeperen van berichten toe alsof zij één bericht waren en dan het eindresultaat te tonen. Het volgende scherm laat dan het ordennen van de berichten toe :

In de beeld groepen worden berichten dikwijls in meerdere delen gesplitst : men vindt dan meerdere berichten na elkaar met hetzelfde onderwerp en na het einde van het onderwerp twee cijfers tussen haakjes die het nummer en het aantal berichten voorstelt. Men zou, bijvoorbeeld, twee berichten kunnen hebben met als onderwerp "Mijn beeld (1/2)" en "Mijn beeld (2/2)" : om het beeld foutloos te kunnen bekijken moet men eerst die twee berichten hergroeperen door bericht "(2/2)" nà bericht "(1/2)"te plaatsen.

De pijlen naast het scherm laten het herschikken van de berichten toe. Indien deze berichten enkel een nummer hebben aan het einde, (zoals in het voorbeeld), dan zijn zij reeds in de juiste volgorde gerangschikt.

Van zodra u op de knop Bewaren drukt worden de berichten in de juiste volgorde samengevoegd en de uitslag vermeld in de zone van de berichten.

Opmerkingen :

  • De volgorde van het decoderen van berichten is belangrijk. Indien de berichten niet in de juiste volgorde werden geplaatst dan is het resultaat onleesbaar.
  • Indien het uiteindelijk bericht zeer zwaar is dan kan het decoderen meerdere seconden vragen.
(index)(menu)