Wijziging van de formulering

In het scherm opmaken van een bericht, laat de knop Formulering (in de toolbalk voor het opmaken van berichten) de keuze van een formulering, te gebruiken bij het begin van een antwoord :

 

Het scherm geeft de lijst van de formuleringen weer welke in het menu Configuratie\Formuleringeningevoerd werden. De in het getoonde scherm weergegeven formulering is deze die nu geselecteerd wordt.

Om een formulering te kiezen moet je in de lijst scrollen of de knop Auto gebruiken om random een formulering te selecteren.

Eénmaal bevestigd, wordt de formulering uit het begin van een bericht vervangen door de geselecteerde.

Opmerking :

  • De knop Formulering is enkel beschikbaar bij het beantwoorden van een bericht ; het is niet zichtbaar bij het opmaken van nieuwe berichten.
(index)(bericht)