Beheer van de rules voor de berichten

Door middel van de opdracht Configuratie\Rules van de berichten kan je filters aanmaken of de reeds aanwezige filters bewerken en dit voor het ophalen en weergave van berichten. Het volgende venster toont de lijst van de reeds bestaande filters :

De lijst geeft de reeds bestaande filters weer. De in het rood weergegeven filters zijn inactief en worden door MesNews niet meer gebruikt.

De knoppen, rechts naast de lijst, laten je toe om op de filters aan te passen. Het venster berichtenregels verschijnt nà het drukken op een knop :

  • Nieuw : een nieuwe filter (regel) aanmaken
  • Wijzigen : een geselecteerde filter wijzigen. Een dubbelklik op de naam laat dit ook toe
  • Verwijderen : een filter te verwijderen
  • Dupliceren : een nieuwe filter aanmaken door alle informatie van de geselecteerde filter te kopiëren.

De knoppen Naar omhoog en Naar omlaag maken het mogelijk de rangschikking van de filters aan te passen.

Opmerkingen :

  • De volgorde van de filters is belangrijk : voor elk bericht (op te halen of weer te geven) kijkt MesNews alle filters na tot er één filter kan toegepast worden. Indien er meerdere filters (op een bericht) kunnen toegepast worden, wordt steeds de eerst toepasbare filter uitgevoerd.
  • De rood gekleurde filters in de lijst zijn voorlopig niet uitvoerbaar.
(index)(menu)