Toolbalk

De toolbalk, gelegen onder de menubalk, toont de belangrijke werktuigen van MesNews :

 • Knop dat toelaat om een nieuw bericht te schrijven. Indien er reeds meerdere schermen open zijn dan laat de kleine pijl naast de knop het selecteren van een scherm toe.
 • Een knop om het gekozen bericht beantwoorden . De pijl naast de knop laat toe om een reeds geopende scherm te kiezen.
 • De derde knop laat het verversen van de geselecteerde groep toe, om de eventueel nieuwe berichten van deze groep op te halen.
 • Werd de vierde knop ingedrukt, dan is MesNews on-line : nu kan u de nieuwe berichten ophalen, berichten versturen en de andere groepen synchroniseren. Werd deze knop niet ingedrukt dan werkt MesNews zonder verbinding met de servers (dus geen synchronisatie, geen verzenden van berichten mogelijk).
 • De 5e knop (de floppy) laat toe om het gekozen bericht op te slaan.
 • De 6e knop laat toe om een reeds vastgelegde bericht te openen.
 • De 7e knop laat toe om de bron van het bericht te bekijken, zoals het bewaard was op de server
 • De 8e knop toont de X-Face/Face van het gekozen bericht.
 • De 9e knop (de printer) laat het afdrukken toe van het gekozen bericht
 • De 10 knop laat het coderen/decoderen van een bericht toe in ROT13. Als een tekst geselecteerd werd wordt het gedecodeerd en getoond in het scherm dat verschijnt.
 • De 11e knop (met de briefomslag) verplicht het verzenden van de berichten die aan het wachten zouden zijn. Indien u in off-line mode werkt, dan zal MesNews u verwittigen dat u eerst on-line moet gaan.
 • De laatste knop laat toe om LaurICQ te gebruiken om de chatten op ICQ.

Op het einde van deze balk wordt er een info getoond volgens de toestand van de gekozen server :
- Verzenden toegestaan : wijst aan dat u met de groep verbonden bent en dat u er berichten kan versturen.
- Gemodereerde groep : u bent bij een gemodereerde groep aangesloten : de berichten hierheen verzonden worden eerst behandeld (hetzij door iemand, hetzij door een robot) vóór zij in de groep geplaatst worden. Het kan dus een bepaalde tijd duren vóór het bericht verschijnt, het kan zelfs dat het nooit verschijnt indien het buiten de toegelaten berichten van deze groep valt. In dat geval gaat u een mail bericht krijgen met de reden van weigering van uw bericht. (Uiteraard moet uw mail adres juist zijn.)
- Verzenden niet toegestaan : toont dat de geselecteerde groep enkel lezen is : u kan enkel de berichten lezen, maar niet verzenden.
- Off-line werken : verzenden onmogelijk : toont dat u niet aangesloten bent (de 4e knop van de toolbalk werd niet ingedrukt)
- Fout : login/psw niet correct - fout n°XXX : u poogt een verbinding te verkrijgen met een groep die een login/paswoord vereist, en deze dat u in de instellingen van de groep of de server ingesteld heeft is niet juist.
- Fout : verbinding mislukt - fout n°XXX : niet mogelijk met deze groep aan te sluiten. Het foutnummer laat toe om de reden van de mislukking te vernemen. De meest voorkomende fout nummers zijn 10061 (aanduiding dat de server een probleem heeft), 11004 (ldeserver bestaat niet), 10053 (de server weigert de verbinding).

Opmerking :
- De toolbalk kan aangepast worden om kleine icoontjes weer te geven, dit vanaf menu Opties\Voorkeuren.

(index)