Sneltoetsen klavier

Om de in MesNews gebruikte sneltoetsen aan te passen, gebruik je de opdracht Opties\Sneltoetsen klavier.

De sneltoetsen worden in groepen verzameld die weergegeven worden in de lijst Taken. De lijst van de in een groep aanpasbare opdrachten wordt weergegeven in de zone Lijst van de taken. Selecteer een opdracht om deze aan te passen.

De onderste zone toont de naam van de gekozen sneltoetsen en de gebruikte toetsencombinaties. In het voorbeeld, hierboven, maakt de toetsencombinatie F3 en Ctrl+F het mogelijk om het venster "opzoeken in een groep" weer te geven.

Om de sneltoetsen te wijzigen, klik je op de knop Wijzigingen. Het dialoogvenster wijziging sneltoets wordt vervolgens geopend.

Via de knop Nazicht kan je nakijken of er geen dezelfde toetsencombinaties worden gebruikt voor één en dezelfde opdracht. Zijn bepaalde toetsencombinaties dubbel gebruikt dan dien je één van de twee sneltoetsen te wijzigen.

De knop Herinitialiseren laat je toe om de default sneltoetsen terug in te stellen zoals bij de eerste installatie van MesNews.

Opmerking :
- sommige toetsen kunnen niet als sneltoeten gebruikt worden, de functietoetsen (ALT, CTRL of SHIFT moeten in combinatie met andere toetsen gebruikt worden, enz.)
- zie pagina Default snelkoppelingen om bij de eerste installatie van MesNews ingestelde sneltoetsen te bekijken.

(index)(menu)