Keuze van de kolommen

De informaties getoond in de boom van de berichten kunnen aangepast worden, ofwel in het menu Opties\Instelling van de kolommen, ofwel door een rechtse klik in de berichten van de boom. Het volgende scherm wordt getoond :

ecran-formulation.gif

U kan tot 15 kolommen laten verschijnen. Om een kolom te doen verschijnen of te laten verdwijnen moet u de kolom in de lijst aan- of afvinken.

Om de inhoud van een kolom te veranderen moet u deze eerst selecteren en dan de informaties in de onderste zone wijzigen. Dan moet u 3 gegevens wijzigen :

 • Hoofd kolom : Indien dit vakje aangevinkt werd zal het deze zijn die de inhoud van de boomstructuur bevat, om de rangschikking van de berichten voor te stellen. Er kan slechts één hoofd kolom zijn.
 • Naam van de kolom : getoonde naam in de header van de kolom.
 • Tonen : de gegevens tonen die in de kolom moeten verschijnen. De tekst tussen [ ] stelt een veranderlijke voor. De tekst buiten [ ] wordt getoond gelijk het is. U kan ook meerdere veranderlijke kiezen, tussen de volgende :
  • ??NOM?? : De naam van de schrijver van het bericht
  • ??MAIL?? : mail van de persoon die het bericht schreef
  • ??DATEHEURE?? : datum en uur van verzending van het bericht
  • ??DATE?? : datum van verzending van het bericht
  • ??HEURE?? : uur van verzending van het bericht
  • ??ID?? : Unieke identificatie van het bericht (message-ID)
  • ??NUMID?? : nummer van het bericht op de server
  • ??JOUR?? : de dag (maandag, dinsdag, enz.) van het bericht
  • ??SUJET?? : onderwerp van het bericht
  • [SUJETCHANGE+NOM] : onderwerp van het bericht met de naam van de afzender. Toont enkel de naam van de afzender indien het onderwerp van een discussie niet veranderd werd.
  • ??TAILLE?? : de grootte (en KB) van het bericht
  • ??NBLIGNES?? : het aantal regels van het bericht
  • ??NBFILS?? : het aantal berichten in een discussie (wordt enkel getoond bij het eerste bericht van een discussie)
  • ??IP?? : IP adres van de verzender van het bericht (niet steeds beschikbaar, hangt van de server af)
  • ??TAILLEENTETE?? : de grootte van de header van het bericht

Opmerking :
- Voor meer informatie over de kolommen met weergave van iconen, zie het deel iconen in MesNews.

 
(index)(menu)