Menu Opzoeken per ID/nummer

De opdracht Opzoeken per ID / nummer laat je toe om een bericht in een, geopende, groep op te zoeken aan de hand van het nummer of een message ID.

In het invulveld Bericht ID kan je een ID van een bericht ingeven. Dit bericht wordt dan in de groep opgezocht. Indien dit bericht bestaat, wordt het geselecteerd wanneer je op de knop Opzoeken drukt.

Via de zone Bericht opzoeken volgens nummering kan je een bericht opzoeken aan de hand van het (uniek) nummer (elk bericht heeft een uniek nummer, door de server toegewezen). Typ het nummer van het op te zoeken bericht in het invulveld Nummer, vervolgens klik je op de knop naast dit invulveld. De andere knoppen kan je gebruiken om op een andere manier berichten op te zoeken :

  • Recenter : selecteert het bericht met een hoogste nummer, wat overeenstemt met het laatste op de server toegekomen bericht.
  • Vorige : selecteert het bericht met juist één nummer lager dan het weergegeven bericht
  • Volgende : selecteert het bericht met één nummer hoger dan het weergegeven bericht
  • Oudere : selecteert het bericht met het kleinste nummer, wat overeenstemt met het oudste bericht.
(index)(menu)