Info over MesNews

Het menu Hulp\Info toont informatie over MesNews :

Het scherm toont 3 tabs :

Tab Info :

Toont informaties over uw computer : versie van Windows, aan wie de licentie werd vergund voor MesNews, de beschikbare plaats op de harde schijf met MesNews, enz.

Tab Nieuwigheden :

Toont de lijst van de nieuwigheden in de nieuwe versies van MesNews. Deze lijst kan ook worden gevonden in het bestand suivi-version.txt in de installatiemap van het programma.

Tab Dankbetuiging :

Toont de lijst van de gebruikte componenten om MesNews te maken, alsook de dankbetuigingen : de lijst van de personen zonder wie er geen Engelse, Nederlandse, Italiaanse, Zweedse versie zou bestaan , en dezen die MesNews getest hebben, ook diegenen die de mooie icoontjes gemaakt hebben, de spelling verbeterd en de semantiek, enz.

(index)(menu)