Nieuwigheden in de nieuwe versie

**** Version : 1.8.3.0 - 22/12/2008 ****
- regels van de berichten : wijziging van de info verdwijnt nooit (999)
- verbetering van het decoderen van gecombineerde berichten met beelden.
- verbetering van context menu "discussie kopieëren..." dat wat verschoven was op sommige interfaces.
- Schikking van de Smiley collecties in het scherm "instellingen-Smileys"
- Optie om vertakkingen te openen bij ongelezen berichten : werkt ook bij onvolledige discussies.
- Weergave van de berichten : weglaten van het vervangen van "|" door ">" in de handtekeningen.
- Bericht in html : blokkeren van het sluiten van een venster in Javascript.
- Sneltoetsen klavier : onmogelijkheid om dezelfde sneltoets te gebruiken voor twee functies.

**** Version : 1.8.2.0 - 19/06/2008 ****
-regels van de berichten : geeft toegang naar de test knop van de
reguliere uitdrukkingen maar enkel wanneer criteria "regexp"
geselecteerd werd.
-wanneer een bericht locaal verwijderd wordt gaat de focus naar het
vorig bericht.
-Rechtse klik in een bericht : menu om de gehele draad in een bestand
te bewaren.
-detectie van de MesNews versie (voor tests onder Wine Linux)
-verbetering van het probleem bij het gebruik van ">" in de weergave
van de berichten bij selectie van tekst om te antwoorden.

**** Versie : 1.8.1.0 - 14/05/2008 ****
- mogelijkheid om het teken ">" te gebruiken of niet bij de weergave van de berichten (in de plaats van de vertikale streep in de body)
- Knop om een bericht af te drukken : werkte niet meer (?)
- bevestigingsbericht bij het openen van een url : toont deze url in het bevestigingsbericht.
- opmaken van berichten : gebruikt de quoteringskleuren uit de body van het bericht.
- verbetering van de weergave van de bron van het bericht : probleem met de scrollbalkjes.
- mogelijkheid om de centralebalk overal rond het weergavescherm van het bericht te plaatsen (opties\voorkeuren\centrale balk)
- verbetering tegen het bevriezen bij sommige berichten (onderwerp groter dan 2.000 tekens...)
- verbetering aangaande synchronisatie van de nieuwe groepen op de eerste server.
- verbetering van het probleem met het verzenden van bijlagen wanneer deze bijlage(n) door een ander programma worden gebruikt.

**** Versie : 1.8.0.0/1 - 08/03/2008 ****
- beheer van de servers in SSL (mijn dank aan Pierre die betaald heeft
  om iedereen hiervan te laten genieten en aan François voor de
  componenten).
 - eigenschappen van een server :
   * bijvoegen van de optie SSL in de tab Authentificatie
   * verplaatsen van de optie "Poort van Server"
   * wanneer men SSL aanvinkt, default verwijzing naar poort 995.
    wanneer men SSL niet aanvinkt dan wordt poort 119 gebruikt
   * verwijderen van een bericht uit de lokale mappen
    (verzonden/te verzenden/concept) : onmiddelijk verwijderen van
    het bericht
 - Opties : afsluiten van de vertakkingen zonder berichten wanneer men
  klavier shortcuts gebruikt om naar het volgend ongelezen bericht
over
  te gaan
 - bij het samenvoegen van meerdere berichten, kopiëren de acties
  "Kopiëren in een bestand" en "Verplaatsen naar een bestand" het
  resultaat van het samenvoegen
 - verbetering van het animatieprobleem bij het binnenhalen van de
  groepen van een server
 - verbetering van het url probleem met windows 98
 - controle van de mailadressen in de instellingen/configuratie van de
  servers, dit om het gebruik van een "conforme" mailadres te
gebruiken
 - verbetering van probleem onder vista/xp : aanvinkvakjes die
verdwenen
  bij het drukken op de toets ALT
 - Bij de eerste ingebruikname, toegang naar de 2 groepen van MesNews
  zonder login/pasw mogelijk. De toegang naar de andere groepen van de
  server vereist wel een login/pasw bij zoo-logique.org
 - codering yenc : verbetering van een probleem ivm met regellengte

**** Versie : 1.7.0.0 - 25/11/2007 ****
- modificatie van de knoppen : geen verticale knoppen meer, om compatibiliteit met xp mogelijk te maken.
- bug : kolommen van berichtenboom welke niet steeds in de juiste volgorde verschenen.
- zoeken op Usenet : gebruikt nu de howardk.freenix.org dienst om berichten te recupereren.
- toevoegen van de manifest om de echte xp stijl te verkrijgen.
- detectie van Vista.
- ophalen van de gemodificeerde help voor Vista.
- openen van de URL's in Unicode.
- bewaren van de informatie bestanden voor Vista.
- Nota : wijziging van de setup.

**** Versie : 1.6.0.0 - 05/07/2006 ****
- ip : de header "X-WBNR-Posting-Host" wordt in aanmerking genomen (gecreeerd door de Web interface van Microsoft)
- Vertakking van de berichten : toevoeging van de veranderlijken[NBNONLU] et [NBNONLU2] (om het aantal ongelezen berichten van een discussie weer te geven)
- lijst van de groepen van een server :
   * filter RegExp
   * toevoegen van een kolom dat het aantal beschikbare berichten weergeeft op de geselecteerde server
- body van het bericht : van de links voor het formaat 
- rules voor de berichten :
   * toevoegen van achtergrondkleur voor de berichten
   * toevoegen van "RegExp (echt)" et "RegExp (onecht)" als criterium
   * toevoegen van een filter over de volledige referentie van het oorspronkelijk bericht
   * optie "body van het bericht opladen", om de body geforceerd op te laden
- opzoeking in de groep :
   * toevoegen van filter RegExp
   * toevoegen van filter op message-id
   * decoderen van onderwerp/naam/mail
- configuratie van de kolommen in de vertakking : voor elke kolom keuze van de uitlijning "positie", (links, rechts of gecentreerd)
- verbetering : probleem van detectie van smileys in het begin van een regel van meer dan 72 caracters in mode flowed
- optimalisatie : opzoeken van een bericht vanaf zijn index en snellere weergave van de berichten in de vertakking.
- opties :
   * in de vertakking geselecteerd bericht : keuze of de selectie de kleur van de filters moet behouden of het bericht weergeven in wit op blauwe achtergrond
   * formaat van het baken [SUJETCHANGE+NOM] (gebruikt in de vertakking van de berichten)
   * scheidingsstreep tussen de discussies
   * achtergrondkleur voor de vertakking van de berichten : mogelijkheid om de kleuren af te wisselen per discussie
   * verversen van de groep nà het verzenden : de optie unvinken om MesNews de nieuwe berichten niet te laten ophalen nà het verzenden op deze groep
   * Weergave van de centrale balk op twee regels : mogelijkheid om de informaties steeds horizontaal weer te geven
- menu "grootte op harde schijf" : verbetering van de weergegeven waarde wanneer meer dan 2,1 GB.
- menu "berichten\berichtenweergave" :
   * weergave (per discussie) enkel van de berichten volgens een criteria
   * optie om een pseudo-bericht weer te geven in het begin van een onvolledige discussie
   * optie om enkel de berichten weer te geven van 1, 2, 3 of 5 dagen
- menu "berichten/weergaveuitzichten" :
   * beheer van uitzicht dat toelaat om snel de criteria te veranderen voor de weer te geven berichten
- verzenden van "MODE READER" bij connectie met een nntp server

**** Versie : 1.5.0.0 - 07/03/2006 ****
Weergave van de serversbalk op meerdere regels.
Geluiden voor de gesynchroniseerde groepen in de achtergrond.
Het in de vertakking geselecteerd element centreren.
Centrale (midden) balk op twee regels.
Spellingverbetering vóór het verzenden.
Tijd (in ms) vóór het merken van een bericht als "gelezen" in de vertakking.
Regels van de berichten :
- Bijvoegen van een filter over het aantal lijnen in het bericht.
- Kleurregel : keuze van de kolom uit de tabel om in kleur te plaatsen.
- Regel toepasbaar enkel op een volledige server.
- Regel toepasbaar op alle berichten, enkel de oorsprong of enkel de antwoorden.
- Resumé van de regels.
Bugs :
- bug : Bijvoegen van "re:" in het onderwerp wanneer de "re:" gecodeerd is.
- bug :scheiding welke in de groepenvertakking bleef wanneer een groep verwijderd werd.
- Bij het verwijderen van een bericht in locaal worden de bestanden op de harde schijf verwijderd (indien nodig).
- Weergavescherm van de groepen van een server : aanvinkvakje om een groep te selecteren bij het sluiten van het scherm.
- Schroevendraaier\Berichtformaat\Formaat van afbeeldingen : optie om automatisch de eerste afbeelding weer te geven.
- Positie van de drie weergavezones : keuze tussen 51 mogelijkheden.
- Opzoeking : optie om de handtekeningen en de formuleringen te negeren.
- Scherm "Over" : tab Nieuwigheden en tab Bedankingen zijn in kleur. Het dient tot niets maar het is mooi 
- Codering van het veld "From" indien de naam iets anders bevat dan US-ASCII lettertypen (uitschakelbaar in Map\Instellingen, tab Expert)
- Bijvoegen van een ikoon om de andere groepen te verversen.
- Verwijderen van het ikoon ICQ

 **** Versie : 1.4.1.0 - 17/10/2005 ****
Opties :
   Hetzij de regels, hetzij de paragrafen nummeren, bij het opstellen van berichten.
   Onthouden dat er rechtstreekse antwoorden aanwezig zijn, bij het veranderen van groep en alles was nog niet gelezen.>
   * Een kleur voor de gesynchroniseerde groepen in dewelke er een bericht aanwezig is in een gevolgde vertakking.
   * Kleur en stijl van de gevolgde berichten.
   * Optie om de nieuwe berichten niet automatisch in de berichtenboom op te nemen (gebruikt minder processorkracht)
 - opmaken van een bericht : ID knop om de identifier van een bijlage te forceren
 - bij mislukking van het verzenden van een bericht (omdat het door de server geweigerd wordt), mogelijkheid om deze te copieëren in kladwerken om te editen.
 - onmogelijkheid om op een link, type groep, te klikken wanneer men in een file is.
 - veiligheidsoptie om iframes te blokkeren in de html berichten.
 - bug : cancelen van het verzenden van een bericht.
 - bug : coderen/decoderen van onderwerp in utf-8 op meerdere regels.
 - bug : probleem met vergrijsde knoppen indien XP mode niet geselecteerd werd.(menu Opties\Lay-out\Componenten met formaat Windows XP uitgevinkt)
 - scheiding tussen de groepen (zie menu Server\Toon de volgorde van de groepen)
 - copieëren van de instelling van een groep : toevoegen van de identiteit.
 - menu Server\akties op de groepen van een server : maakt het mogelijk om te merken als gelezen en berichten te verwijderen op meerdere groepen van een server.
 - boom van de berichten : contextuele menu om een scheiding toe te voegen/verwijderen
 - decoderen van format flowed met DelSP=yes
 - nog meer andere zaken dat ik vergeten te noteren ben (deze moeten nogal talrijk zijn).

**** Versie 1.4.0.0 - 12/7/2005 ****
- AANDACHT : bij het opmaken van een bericht dient u een vaste font te gebruiken (zoals Courrier).
- tekensets, instelbaar : global/per server/per groep.
- optie :
  * deactiveren van flowed mode
  * instelling van de regellengte (default : 72 tekens)
  * antwoorden op een bericht : het niet invoeren van het teken ">" vóór de lege regels
  * instelbaar infoballon op het ikoon van MesNews
- opmaken van een bericht :
  * verplicht gebruik van een vaste font
  * kleurweergave van de quoteringen (uitschakelbaar in de opties)
  * weergave van de grens van de 72 tekens
  * Quotering knop : menu om tekst te herquoten
- begrenzing van de afmeting van de verzonden headers
- default formulering instelbaar in Bestand\Instellingen
- weergave van de grootte van de verzonden/ontvangen gegevens in bytes/KB/MB.
- menu Groep\zoeken binnen de groep : knop om de antwoorden op een bericht te negeren ; knop om de opzoeking op het geselecteerd bericht aan te vangen.
- woordenboek : de taak van ISpell.exe wordt onderbroken wanneer MesNews wordt uitgeschakeld.
- verbetering van het ikonenprobleem op de middenbalk.
- menu Bericht\Tekensets : verandering van tekenset van het weergegeven bericht.

**** Versie 1.3.0.0 - 3/3/2005 ****
- menu "aanduiden als gelezen (indien draad gesloten)" : merkt het gekozen bericht als gelezen. Indien het bericht het oorspronkelijke is wordt heel de draad als gelezen gemerkt.
- bug : antwoord op een bericht met 80 ">" op een zelfde regel (zonder spatie)
- opzoeking van een bericht met ID op een server : vroeg soms om aan te melden op een server
- onmogelijkheid om een bericht naar niet gevolgde groepen te verzenden
- regels van berichten : knop om een regel toe te passen op het geheel van de groep
- de berichten in tekst formaat weergeven, zelfs indien _enkel_ html beschikbaar is
- verzenden van mail : login/pasw
- weergave van een groep met meer dan 300 te lezen berichten : bij antwoord "Annuleren" op de vraag, zal deze vraag niet meer gesteld worden voor deze groep (uitgezonderd bij het gebruik van het 3e ikoon om te verversen)
- opmaken van een bericht : scheiding van naam en van mail
- verzenden van een bericht :coderen van de naam van de gebruiker door deze tussen " " te plaatsen
- lijst van de groepen op een server : knop "Toepassen" om de instellingen van een groep te copiëren naar de andere geselecteerde groepen
- beheer van plugins : een bijgevoegde plugin wordt default niet actief
- statistieken : 
  *bijvoegen van % in de tabellen
  *optie om enkel % of aantal weer te geven
- optie : weergave van XFaces/Faces links of rechts
- mogelijkheid om de volgorde van de pseudo-servers "Bewaarbestanden" en "Berichtenbox" te veranderen
- weergave van een pseudo server in de serversbalk om de lokale bestanden weer te geven (in te stellen in menu "Groep\Volgorde tonen van groepen..."
- hergroepering van de berichten uit een zelfde draad wanneer de oorsprong ontbreekt (of dat deze uit een andere groep komt)
- opmaken van een bericht : nieuwe knop om een bericht te verzenden naar een groep EN per mail
- optie om url's in de headers van de berichten in vorm te zetten
- optie om een bericht te beantwoorden zonder het bericht zelf op te halen
- sneltoets "volgend ongelezen bericht" : werkt indien men een server kiest in de boom van de groepen.
- opzoekingsscherm : knop om automatisch de info's van het gekozen bericht op te halen
- geluiden : ander geluid volgens een rechtstreeks antwoord op een eigen bericht of op een bericht in een gevolgde draad
- optie om de kleur van de naam van een server te veranderen indien een groep antwoorden bevat in een gevolgde draad
- Instelling van een groep : knop "instelling copiëren" om deze naar een andere groep te copiëren
- de boom van de berichten kan volgens vijf verschillende parameters ingesteld worden :
  * de echte groepen
  * de verzonden berichten
  * de te verzenden berichten
  * klad
  * de locale bestanden
- server/bericht opzoeken... : mogelijkheid om een bericht op Google op te zoeken
- sneller opladen van de plugins bij het opstarten van MesNews, ook sneller uitschakelen
- verandering van het komponent om de berichten in html op te stellen, met meer opties (een link toevoegen, links verwijderen, een controle toevoegen,...)
 
 **** Versie 1.2.0.1 - 24/9/2004 ****
- verbetering : onmogelijkheid om MesNews op te starten op sommige pc's met Windows XP

**** Volgende versie : 1.2.0.0 : 21/09/2004 ****
- menu Berichten\Bericht doorsturen
- opzoeken : opzoeken in header van bericht
- opties :
  * kleuren van achtergrond van de vertakkingen
  * geanimeerde smileys in de onderste balk, bij het opmaken van de berichten (gebruikt minder resources indien de smileys niet geanimeerd zijn)
  * Hoogte van de menu's (de groepen) in de serverbalk
- synchro van de groepen :in de volgorde van de rangschikking van de servers
- instellingen : port voor het verzenden van mails (in default = smtp)
- gemodereerde groep :toont "gemodereerd" in de tool balk
- menu "groep\rangschikking volgorde van de groepen" : beheer van drag and drop
- stijlblad : "div id=xx" in de plaats van "adress class=xx" voor het quoten
- opties van de servers :de nieuwe groepen niet opzoeken
- middenbalk :knop om het oorspronkelijk bericht te vinden in een geselecteerde draad
- sneltoetsen : knop om te testen of er dubbels bestaan (2 maal zelfde)
- abonnement op de groepen : knop om de groepen van meer dan X dagen terug te halen
- verwijderen van één bericht in lokaal (in plaats van een hele draad te verwijderen)
- vaste formulering voor een server of een groep
- nieuwe sneltoets :"alle berichten als gelezen aanwijzen" met een bevestigingsbericht
- vorig/volgend geselecteerd bericht : wordt onthouden bij het verlaten en terugkomen in een groep
- kleur van de geselecteerde groepen volgens dat er een direct antwoord is op een gepost bericht, een bericht in een gevolgde draad of een ander bericht
- lokale bestanden : belet om twee maal een zelfde bericht te kopiëren in een zelfde bestand

Terug naar Downloadpagina