Statistieken van een groep

Je kan statistieken opvragen over het gebruik van een bepaalde groep en dit via het menu Forum\Statistieken van de groep. Statistieken worden tussen 2 opgegeven data weergegeven en enkel voor de gekozen groep. Invoeren van bepaalde criteria laat toe om verschillende soorten statistieken op te vragen.

Eerste deel : criteria voor de headers van de berichten.

 • Beste deelnemers / aantal : geeft de beste deelnemers in een groep weer door te rangschikken volgens het totale aantal verzonden berichten.
 • Beste deelnemers / oorsprong : idem, maar er wordt gerangschikt volgens het aantal nieuwe discussies aangebracht door elke deelnemer.
 • Draad met de meeste berichten : rangschikken per onderwerp.
 • Beste dagen : weergave van dagen met de meeste berichten.
 • Samenvatting : samenvatting van de groep (totaal aantal berichten, gemiddeld aantal berichten per deelnemer, enz.)

Tweede deel : criteria over de body's van de berichten.

 • Meest gebruikte Newsreaders : lijst van de meest gebruikte readers in de gekozen groep, met onderscheid tussen de verschillende software versienummers
 • Meest gebruikte Newsreaders (samenvatting) : lijst van de meest gebruikte readers in de gekozen groep maar zonder onderscheid van software versienummers.
 • Meest gebruikte Newsreaders (Samenvatting in %) : samenvatting van de gebruikte newsreaders maar in procenten uitgedrukt.
 • Opmerking : statistieken over de body's gelden enkel voor de volledig opgeladen berichten.

Derde deel : opties.

 • Aantal antwoorden per bord (tabel) : geeft het maximum aantal te tonen regels weer dat in de tabellen mag verschijnen.
 • Maximale breedte tabel : aantal te gebruiken karakters om de tabellen op te maken. Met een waarde van 72 (standaardwaarde), kunnen de statistieken in een groep gepubliceerd worden en door alle readers gelezen worden.
 • Case sensitive : indien niet geselecteerd, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en klein letters : de woorden "MesNews" en "mesnews" worden op dezelfde manier geëvalueerd. Bij een geselecteerd selectievakje vakje wordt dit onderscheid wel gemaakt.

Vierde deel : periode.

 • Keuze van de periode : vul een begin- en einddatum in van de gewenste periode om statistieken te maken. Alle gevonden berichten tussen deze twee datums zullen in aanmerking worden genomen.

Eenmaal de opties geselecteerd, druk je op de knop Berekenen. De berekening kan een lange periode in beslag nemen, naargelang het aantal berichten en de gekozen opties.

Om statistieken te bewaren, kan je de knop Opnemen indrukken. Bepaal vervolgens de plaats en de naam van het te bewaren bestand .

(index)(menu)