Menu Opzoeking in de groep

De menuopdracht Opzoeking in de groep laat je toe om één of meerdere berichten, in de weergegeven groep, op te zoeken.

In de bovenste zone van het venster kan je verschillende criteria ingeven:

 • Naam : filteren op naam van de persoon
 • Email : zoeken op basis van het mailadres van een persoon
 • Onderwerp : zoeken in de onderwerpen van de berichten
 • IP : zoeken via de IP-adressen van de berichten.
 • Headers : zoeken via de headers van de berichten.
 • Body : zoeken binnen de body's van de berichten.

In de onderste zone van het venster kan je de manier van selecteren aanduiden waarop berichten opgezocht moeten worden :

 • Enkel de berichten verzonden na : indien geselecteerd, wordt enkel tussen de berichten gezocht die nà de ingevoerde datum verzonden werden.
 • Enkel aan de wortel (root) zoeken : selecteren om enkel oorspronkelijke berichten van discussies te zoeken.
 • Vanaf einde van boomstructuur) : indien niet geselecteerd, begint het zoeken vanaf bovenaan in de boom van de berichten. Door het selectievakje te selecteren, begint de opzoeking onderaan.
 • De ongeladen berichten negeren : indien geselecteerd, worden berichten, waarvan de body's niet werden opgehaald, genegeerd. Indien er criteria over body's of headers gebruikt worden, zullen de ongeladen berichten in genegeerd worden.
 • Gedeeltelijke opzoeking : indien geselecteerd, gebeurt de opzoeking slechts op een deel van de velden. Bijvoorbeeld: indien je het selectievakje selecteert en je vraagt de berichten met als onderwerp "MesNews", worden alle berichten, waarin het woord "MesNews" in het onderwerp gevonden wordt, weergegeven. Zoniet krijg je enkel de berichten te zien waarin enkel en alléén het woord "MesNews" in het onderwerp staat.
 • Tonen van de gefilterde berichten in kleur : indien geselecteerd, worden gefilterde berichten in kleuren weergegeven worden in de boom van de berichten.

Om een opzoeking te beginnen, klik je op de knop Opzoeking. Zodra een bericht een overeenkomst vertoont, wordt dit bericht weergegeven. Je kan verder zoeken door de knop Volgende te gebruiken, of terugkeren naar het vorig bericht via de knop Vorige. De knop Negeren laat het negeren toe van alle berichten van de nu weergegeven discussie.

Opmerking :
- de IP-adressen zijn niet op alle servers beschikbaar.

(index)(menu)