Vastleggen van bijlagen

Bijlagen aan de berichten toevoegen: klik op het icoon van de middenbalk. In het dialoogscherm dat nu verschijnt, kan je een keuze maken van de bij te voegen bijlagen :

 

Je kan de bijlagen selecteren door in het desbetreffende vakje te klikken. Standaard worden alle bijlage geselecteerd. In het invulveld Bestemming, blader je naar het bestand dat je wil invoegen. Daarna klik je op Vastleggen om de geselecteerde bijlage(n) vast te leggen.
Staat de opdracht Indien nodig map hernoemen niet aangevinkt, dan word je verwittigd indien er ergens een bestand met dezelfde naam is aangetroffen. Activeer je deze opdracht dan gaat MesNews automatisch de bijlage herbenoemen indien er een andere met dezelfde naam is aangetroffen (door het toevoegen van "(1)" ou "(2)" of ...) juist vóór de extensie).

(index)(balk)