Volgorde van de Groepen en de Servers

Default worden de servers gerangschikt volgens de volgorde van het aanmelden. Binnen de servers worden de groepen ook gerangschikt volgens de volgorde van het aanmelden. Om de volgorde van de groepen en de servers te wijzigen kan u de menu Groep\Volgorde tonen van groepen gebruiken.

De zone links toont de lijst van de servers : een klik op de naam van een server toont rechts het geheel van de groepen waarop u geabonneerd bent.

De pijltjes naar boven en naar onder laten u toe een server of een groep naar omhoog of naar omlaag te verplaatsen. De 2 knoppen rechts onder de pijltjes laten het automatisch rangschikken van de groepen toe : hetzij in alfabetische volgorde, hetzij door de groepen te plaatsen in de volgorde van de soort synchronisatie (te beginnen met de volledig gesynchroniseerde, dan de groepen waarvan enkel de onderwerpen geladen worden, daarna de groepen met enkel het aantal nieuwe berichten en daarna de niet gesynchroniseerde groepen).

Eénmaal bevestigd worden de servers en de groepen herschikt (in de boom van de berichten of in de serversbalk).

Opmerking : u kan de servers of de groepen ook rechtstreeks schikken in de servers/groepen : klik op de naam van een server/groep en terwijl u de knop vasthoudt sleept u de gekozen server/groep naar de gewenste plaats.

(index)(menu)